Gedrag

Ieder mens, dus ook ieder kind en iedere jongere, stelt voortdurend gedrag. Gedrag is één van de vele kenmerken waarop mensen van elkaar verschillen. Gedrag komt tot stand in interactie met de omgeving. Bepaald gedrag valt sneller op, bv. als een leerling snel afgeleid is, medeleerlingen pest, de schoolregels niet naleeft, roept of slaat,... Naast gedrag dat zich naar buiten keert, valt ook gedrag dat zich naar binnen richt soms op, bv. een leerling die angstig reageert, sombere gedachten verwoordt of zich sterk terugtrekt. Elk gedrag heeft betekenis. Het is een vorm van communicatie. Als je begrijpt welke boodschap de leerling (onbewust) geeft, kan je jouw interactie erop afstemmen. Gedrag dat zich blijft herhalen of waarbij de leerling zichzelf en/of anderen schade berokkent, wordt soms als moeilijk aangevoeld. Dit wijst erop dat de omgeving zich zorgen maakt en het gedrag graag anders zou zien. Het gaat hier om 2 tot 6% van de leerlingen die door hun omgeving opgemerkt worden vanwege hun moeilijk hanteerbare gedrag (D’Oosterlinck, e.a., 2006). De manier waarop de omgeving naar de leerling en zijn gedrag kijkt, bepaalt hoe ze ermee omgaat en een aanpak ontwikkelt die aansluit bij wat de leerling nodig heeft.

bronnen

alle bronnen
 • Groepsplan gedrag: planmatig werken aan passend onderwijs
  Groepsplan gedrag: planmatig werken aan passend onderwijs

  van Overveld, K. (2016) Uitgeverij Pica

 • (in)(proef)druk. Gedragsstoornis of niet? Het Kind achter het label.
  (in)(proef)druk. Gedragsstoornis of niet? Het Kind achter het label.

  Kinderrechtencommissariaat

 • Herstelgericht werken op school

  Maria Beerten

 • Kinderen doen het goed als ze kunnen!
  Kinderen doen het goed als ze kunnen!

  Ablon, S.

 • SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis
  SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis

  Van Overveld, K.