Lastig kind? Neen, moeilijk hanteerbaar gedrag!

Dashboard / Gedrag / Basic - Lastig kind? Neen, moeilijk hanteerbaar gedrag!

Lastig Kind? Neen, moeilijk hanteerbaar gedrag! 

Geen enkel kind staat ’s ochtends op met het idee om die dag eens flink lastig te doen. Het kind wil ons via het gedrag iets vertellen. Er worden heel wat termen in de mond genomen: lastig kind, probleemkind, hechtingsgestoord kind, storend gedrag, grensoverschrijdend gedrag enz. Wij kiezen ervoor de term ‘moeilijk hanteerbaar gedrag’ te gebruiken. In deze term komt de wisselwerking tussen leerling en de omgeving naar voren. Want wat voor mij moeilijk hanteerbaar gedrag is, is dat voor mijn collega misschien niet (lees meer)

 

Gedrag kan je niet negeren!

Deze podcast moet je gehoord hebben als je wil weten hoe gedrag in elkaar zit. Beno Schraepen (Lector AP Hogeschool) geeft duiding dat gedrag subjectief, communicatie, contextueel en relationeel is. 

 

 

Meester, het zijn hardwerkende leerlingen

Leerlingen met moeilijk hanteerbaar gedrag zijn vaak het gespreksonderwerp tussen leerkrachten. Hiermee omgaan is voor vele leerkrachten dé uitdaging waarbij ze vaak niet weten hoe te handelen en stress ervaren. We gaan er vaak vanuit dat leerlingen zich niet goed willen gedragen. We gaan straffen en belonen om hen te motiveren. Maar eigenlijk zijn het hardwerkende leerlingen. (Lees meer).

 

De leerkracht doet er toe, ook bij gedrag! 

De leerkracht doet er toe, één van de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken. Een uitgangspunt dat zeker ook van toepassing is op gedrag. Want uit onderzoek weten we dat de leerkracht, jij dus, het verschil maakt voor leerlingen met moeilijk hanteerbaar gedrag. Onderschat nooit de invloed die jij hebt op het gedrag van jouw leerlingen. Dat betekent niet dat je dat alleen moet doen, verbindend samenwerken kan jou als leerkracht versterken om te werken rond gedrag. Dat betekent ook niet dat dezelfde manier van handelen zal werken voor alle leerlingen, het is telkens opnieuw zoeken naar wat werkt. Maar dat je invloed hebt, dat staat vast (lees meer)