Inclusieve leeromgevingen

Een inclusieve leeromgeving is een leeromgeving die kwaliteitsvol onderwijs mogelijk maakt voor alle leerlingen ongeacht beperking, etniciteit, sociale afkomst, taal, gender, …

Deze omschrijving houdt een brede visie op diversiteit in. Alle leerlingen betekent ook effectief allé leerlingen en niet enkel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Lang niet alle verschillen tussen leerlingen worden op dezelfde manier gewaardeerd, denk maar aan leerlingen met hoge begaafdheid of grote zelfstandigheid versus leerlingen die zeer beweeglijk of meertalige zijn. Bepaalde leerlingen lopen in ons onderwijs meer risico op achterstand en uitsluiting en verdienen dus ook specifieke aandacht.

Kwaliteitsvol onderwijs mogelijk maken voor àlle leerlingen betekent dat een schoolteam actief de noden ondersteunt zodat alle leerlingen tot leren en participeren komen op zowel cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch en moreel vlak. 

Leerkrachten kunnen zich in dit algemene doel van kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen gemakkelijk vinden. Maar wat betekent het concreet? Waar moeten we dan juist op inzetten?

Vanuit onderzoek weten we dat we een inclusieve leeromgeving creëren door aan volgende doelen te werken namelijk ‘diversiteit waarderen en benutten’ en ‘verbindend samenwerken met verschillende actoren’.

Diversiteit waarderen en benutten lees meer
Verbindend samenwerken lees meer

bronnen

alle bronnen
  • Including Samuel - preview

    PineHurstPictures

  • verzameld materiaal Inspiratiedag 'exclusief inclusief'

    Leren in Antwerpen

vragen

  1. test