Moet ik een superheld zijn om inclusief les te geven?

Dashboard / Inclusieve leeromgevingen / Basic - Moet ik een superheld zijn om inclusief les te geven?

Moet ik een superheld zijn om inclusief les te geven ?

Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten vaak het gevoel hebben dat ze specifieke kennis en vaardigheden missen om inclusief les te geven (Jordan, e.a. 2009). De vraag stelt zich dus wat is er juist nodig? Over welke competenties moet ik beschikken om inclusief les te geven? Uit onderzoek blijkt dat er vijf competenties zijn die bijdragen aan het realiseren van een inclusieve leeromgeving. Ten eerste is het belangrijk diversiteit te (h)erkennen en deze te benutten. Ten tweede is inzetten op positieve relaties in een veilig klasklimaat zeer belangrijk. Verder is het essentieel om goede instructie en begeleiding te bieden in een flexibele en toegankelijke leeromgeving. Als vierde competentie staat samenwerking met diverse actoren centraal. Ten laatste is het van belang dat de leerkracht doelgericht aan de eigen professionalisering werkt. Als je dit leest, merk je dat je reeds bezig bent met deze competenties. Het succes om inclusieve leeromgevingen te creëren is de competenties waar je reeds over beschikt toe te passen in een nieuwe situatie. We bespreken de verschillende competenties met telkens een aantal voorbeelden (lees meer). 

 

Wat zegt de leerkracht?

In het boek ‘Voorbij de vraagtekens?! Perspectief van leraren binnen inclusief onderwijs. (De Schauwer, e.a., 2010) komen 17 leerkrachten aan het woord. De auteurs vertrokken met de leerkracht vanuit  de focus op één schooljaar en één heel concrete (inclusie)situatie. In deze gesprekken ging het voornamelijk over de dagelijkse klaspraktijk o.a. de klasdynamiek, de didactiek, de samenwerking met collega’s en ouders, hun onzekerheden,… Kortom het gaat over HOE de leraren inclusie hebben doen werken en niet over voor of tegen inclusie zijn. Juf Cathy Vynckier, leerkracht van Alexandra neemt ons mee in haar verhaal (lees meer).