Inclusie niets nieuws!

Dashboard / Inclusieve leeromgevingen / Basic - Inclusie niets nieuws!

In Vlaanderen is ‘inclusie’ geen onbekend woord meer. Dat komt omdat het realiseren van inclusief onderwijs de laatste jaren op de onderwijsagenda staat. Niets nieuws onder de zon. Scholen, ondersteuners, ouders en onderzoekers zijn reeds jaren bezig om inclusieve leeromgevingen te realiseren. 


We laten Prof. Geert Van Hove en een ouder aan het woord van de vereniging Ouders voor Inclusie. Zij nemen ons mee in hoe de Vlaamse onderwijspraktijk inclusie waar maakt. Dit wil niet zeggen dat het altijd in rechte lijn gaat en zonder obstakels.  Jij als leerkracht ervaart meer dan anderen dat de onderwijspraktijk steeds onderhevig is aan verandering. In de wereld van diversiteit brengen we samen wat de impact is van deze veranderingen.  De ideale omstandigheden zijn er niet en zullen er ook niet komen. Toch zijn er werkzame ingrediënten, ontdek ze in de onderstaande podcasts en andere inspiratiebronnen.

 

Het recht van alle kinderen 

Reeds 20 jaar geleden schreef Prof. Geert Van Hove (Universiteit Gent,  Vakgroep Orthopedagogiek) het boek ‘Het recht van alle kinderen’. In de podcast kadert hij dat inclusief onderwijs een kinderrecht is. Hij blikt ook terug op zijn ervaringen en vertelt wat ouders hem geleerd hebben over het waarmaken van inclusief onderwijs.

Van Hove, G. (1999). Het recht van alle kinderen. Perspectief van ouders en kinderen. Acco. 

 

 

Perspectief van een ouder

In de volgende podcast neemt een ouder van de vereniging voor Ouders voor Inclusie het woord. Zij vertelt haar verhaal hoe ze inclusief onderwijs reeds 20 jaar in de praktijk zet. De hindernissen én de voldoening komen aan bod maar we krijgen vooral een inkijk in de beleving van een ouder.

 

 

 

De wereld van diversiteit 

Inclusie waar maken dat is het doel dat voorop staat. De wereld van diversiteit is de laatste jaren grondig veranderd. In de volgende slidecast gaat Dr. Inge Van de Putte (Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek) dieper in op de veranderingen binnen de onderwijscontext.

 

Inclusie gaat over de transformatie van een onderwijssysteem. Het volgende filmpje geeft op een ludieke manier weer dat systemen evolueren.