TEAM-teaching

Bij teamteaching werken verschillende onderwijsprofessionals op gestructureerde wijze samen gedurende een langere periode, op basis van een gedeelde visie. Ze nemen samen de verantwoordelijkheid op voor goed onderwijs en voor de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep. Ze werken samen als gelijkwaardige partners: ze bereiden samen (een deel van de) lessen voor, voeren ze samen uit en reflecteren ook samen over voorbije lessen (Fluijt, Struyf, & Bakker, 2016).

bronnen

alle bronnen
 • Co-teaching
  Co-teaching

  Koots, S.

 • In team in de klas

  AUGent

 • Teamteaching: samen onderweg Een leidraad voor de praktijk.

  Meirsschaut, M. & Ruys, I.

 • Vol Potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit.
  Vol Potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit.

  Vantieghem,W. & Van de Putte, I.

 • Samen lesgeven co-teaching in de praktijk
  Samen lesgeven co-teaching in de praktijk

  Fluyt, D., Struyf, E., Bakker, C.

vragen

 1. Wat verwacht je van de co-teaching?
 2. Hoe sluit jouw coach het beste aan bij wat je als leerkracht al kan?
 3. Wat zijn de valkuilen in het coachingsproces?
 4. Hoe voorkomt men weerstanden?
 5. Wat is co-teaching? (Kenmerken co-teaching, definitie co-teaching)
 6. Wie kan een co-teacher zijn?
 7. Hoe verloopt een co-teachingsproces?
 8. Zijn er verschillende vormen van co-teaching?
 9. Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol co-teachingsproces?
 10. Wat is mijn rol als leerkracht in een co-teachingsproces?
 11. Wie zijn de betrokkenen bij een co-teachingsproces?
 12. Wat is de meerwaarde van een co-teachingsproces?
 13. Wat zijn de bewezen effecten van co-teaching voor de leerling, de leerkracht en de school (cf. onderzoek)?
 14. Welke methodieken kunnen gebruikt worden bij co-teaching?