Co-teaching
Co-teaching
Koots, S.
 • TEAM-teaching

Co-teaching
Boek: In deze herziene, geactualiseerde uitgave van Co-teaching lees je niet alleen over het traject co-teaching, de benodigde competenties van de co-teacher en mogelijke opbrengsten, maar vind je ook nieuwe inzichten, praktijkervaringen en praktische formats…
In team in de klas
AUGent
 • TEAM-teaching

In team in de klas
met uigebreide materialenbank
Teamteaching: samen onderweg Een leidraad voor de praktijk.
Meirsschaut, M. & Ruys, I.
 • TEAM-teaching

Teamteaching: samen onderweg Een leidraad voor de praktijk.
Collaborative team teaching models
study.com
 • TEAM-teaching

Collaborative team teaching models
video met informatie over enkele mogelijke modellen
Het 4 ogen principe. 1 + 1 = 3; Door de samenwerking van meerdere professionals in een groep kun je beter afgestemd kinderen begeleiden. Meer professionele handen in de klas maakt het onderwijs sterker.
Politiek, K., Janse, B. Huisman, A.
 • TEAM-teaching

Het 4 ogen principe. 1 + 1 = 3; Door de samenwerking van meerdere professionals in een groep kun je beter afgestemd kinderen begeleiden. Meer professionele handen in de klas maakt het onderwijs sterker.
Als groepsleerkracht samen met de onderwijsassistent de groep zo optimaal mogelijk begeleiden. 4 ogen kijken, signaleren, praten en vooral 2 paar ogen delen, bespreken samen ervaringen van het begeleidingsproces van de groep. Elkaar triggeren om samen sterker…
Vol Potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit.
Vol Potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit.
Vantieghem,W. & Van de Putte, I.
 • Beleid
 • TEAM-teaching
 • Verbindend samenwerken
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • Inclusieve leeromgevingen
 • diversiteit waarderen en benutten
 • verbindend samenwerken
 • beleid
 • inclusieve leeromgevingen

Vol Potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit.
Boek: Dit is het boek dat het samenhangt met het Potential project. Er worden veelgestelde vragen over inclusief onderwijs en verbindend samenwerken beantwoord. 
Co-teaching als opstap naar de school als lerende organisatie
Larock,Y. Royackers, J. Van Waes, J.
 • TEAM-teaching

Co-teaching als opstap naar de school als lerende organisatie
Samen lesgeven co-teaching in de praktijk
Samen lesgeven co-teaching in de praktijk
Fluyt, D., Struyf, E., Bakker, C.
 • TEAM-teaching

Samen lesgeven co-teaching in de praktijk