Ja maar, ik ben daar niet voor opgeleid

Dashboard / TEAM-teaching / Basic - Ja maar, ik ben daar niet voor opgeleid

Je beschikt reeds over competenties

Misschien vraag je je wel af of je hier als leerkracht wel voor opgeleid bent. Je bent gewoon om alleen voor de klas te staan, en teamteachen voelt misschien aan als iets dat buiten je comfortzone ligt. Teamteaching vraagt inderdaad wel een aantal competenties van leerkrachten, maar die sluiten aan bij de basiscompetenties waarover elke leerkracht beschikt.

Hieronder geven we een overzicht van een aantal competenties die belangrijk zijn voor teamteaching (gebaseerd op Koots, 2012):

 • Open houding
 • Je kwetsbaar durven opstellen
 • Bereidheid om te willen leren en groeien
 • Respect voor elkaars autonomie
 • Authentieke en transparante manier van werken, zelfreflectie, je eigen mogelijkheden en beperkingen kennen
 • Intuïtief sterk, situationeel kunnen afstemmen, snel handelen en improviseren
 • Flexibiliteit, wendbaarheid en creativiteit
 • Zelf voldoende handelingsrepertoire bezitten om dit direct in te kunnen zetten
 • Beschikken over een sterk analytisch vermogen, helikopterview
 • Enthousiasme, positiviteit, geloof in zichzelf
 • Basis van evenwaardigheid, respect bij het samenwerken
 • Mensenkennis, sensitief, goed kunnen afstemmen op de ander
 • Goede communicatieve vaardigheden, gesprekstechnieken (bijvoorbeeld het geven van feedback aan elkaar)
 • Kennis van pedagogische en didactische vaardigheden
 • Doelgericht werken
 • Werken vanuit de opvattingen van de ander

Waar liggen jouw sterktes? Op welke vlakken zie je nog groeimogelijkheden voor jezelf? Het is maar door te starten met teamteachen, dat je daar als leerkracht ook verder in kan groeien.

Er zijn ook heel wat ondersteunende materialen te vinden, die je hierbij op weg kunnen helpen, zoals de leidraad ‘Teamteaching: samen onderweg' en de weebly van HOGENTIn team in de klas..

 
 

Ja, hoor in de lerarenopleiding worden studenten voorbereid 

Kaat Delrue is opleidingsdirecteur aan de Artevelde Hogeschool lager onderwijs. Zij  gaat in de podcast dieper in hoe de lerarenopleiding de kloof verkleint tussen theorie en praktijk en wat je nodig hebt om om te gaan met diversiteit. Kortom, ze ontkracht een aantal bekende mythes.