Redelijke aanpassingen

Een redelijke aanpassing is een concrete maatregel die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap kan neutraliseren. Handicap wordt daarin ruim gedefinieerd als elk langdurig en belangrijk participatieprobleem te wijten aan het samenspel tussen 1) functiebeperkingen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, 2) beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en 3) persoonlijke en externe factoren.

Redelijke aanpassingen kunnen uiteenlopende vormen aannemen: aanpassingen aan de school- en klasomgeving, aanpassingen aan wat de leerkracht doet in de klas, of aanpassingen ter ondersteuning van de leerling. (Unia, 2016).