Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken concretiseert effectief onderwijs en effectieve leerlingbegeleiding, zodat onderwijsprofessionals beter kunnen omgaan met overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. 

Handelingsgericht werken is een werkwijze waarbij men handelt volgens zeven uitgangspunten die een samenhangend geheel vormen. De kern daarin is nadenken over wat deze leerling in deze context nodig heeft en oplossingsgericht handelen in alle fasen van het zorgcontinuüm (Pameijer, Denys, Timbremont, Van de Veire, 2018).

bronnen

alle bronnen
 • De uitgangspunten van handelingsgericht werken

  HGW-HGD

 • Handelingsgericht werken: een kader.

  Pameijer, N. & Van de Veire, H. (2013)

 • Handelingsgericht werken - website

  HGW-HGD

 • Hoe werk je handelingsgericht?- you tube

  hart voor onderwijs

 • Handelingsgericht werken: trainingswijzer met 28 praktijkscènes op DVD
  Handelingsgericht werken: trainingswijzer met 28 praktijkscènes op DVD

  Nuyens, Tijn; Meer, Nico van der

 • Handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces.
  Handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces.

  Pameijer, N., Denys, A., Timbremont, B., Van de Veire, H.

 • Handelingsgericht werken - website

  Noelle Pameijer

 • Themagerichte website HGW

  TOPPUNT