Handelingsgericht werken tot op de klasvloer

Dashboard / Handelingsgericht werken / Basic - Handelingsgericht werken tot op de klasvloer

Wat houden de 7 uitgangspunten precies in? 

Handelingsgericht werken is een visie die de school kan helpen  om de zorgwerking te optimaliseren.  Het bestaat uit 7 uitgangspunten die niet los van elkaar kunnen gezien worden. We nemen je mee naar de klas van Ansarullah, om aan te tonen dat het toepassen van de 7 uitgangspunten in hele kleine dingen zit. Indien je hierop inzet, zet je in op het creëren van een inclusieve leeromgeving voor alle leerlingen. (Lees meer). 

Basisschool Sint Camillus ging aan de slag met de 7 uitgangspunten. Een kijkje nemen, klik dan hier.

 

De grondleggers aan het woord

Noëlle Pameijer enthousiasmeert 

In deze inspirerende podcast gaat Noëlle Pameijer in gesprek over het in beeld brengen van de klas.  Ze vertelt hoe het zorgcontinuüm en de werkvorm met Mickey Mouse tot heuse inzichten kunnen leiden. Daarnaast gaat ze in op doelgericht werken en vertelt ze haar mooiste anekdotes rond handelingsgericht werken. 

(Merk op in Vlaanderen hebben fase 3 uitbreiding van zorg en IAC een specifieke inkleuring. Meer daarover vind je bij het thema zorgcontinuüm’). 

De werkvorm met de Mickey Mouse kan je gebruiken om je klas in beeld te brengen voor allerlei doelen en leerinhouden. Ook leerlingen kunnen zichzelf hiermee inschalen en in kaart brengen. Het levert je een schat aan informatie op om mee aan de slag te gaan!

Wil je graag meer lezen? https://hgw-noelle-pameijer.nl

 

Hugo Van de Veire moedigt je aan

Hugo Van de Veire (Vrij CLB Gent) is een van de bezielers van HGW in Vlaanderen. Hij ontmoet veel scholen, leerkrachten en ondersteuner die HGW trachten waar te maken. Om je aan te moedigen, schreef hij een brief aan jou (Lees meer).