Worden we een minder goede school als meer kinderen verhoogde zorg of uitbreiding van zorg nodig hebben?

Dashboard / Zorgcontinuüm / Basic - Worden we een minder goede school als meer kinderen verhoogde zorg of uitbreiding van zorg nodig hebben?

Om te zorgen dat alle leerlingen in je school tot leren en participeren komen, ben je als school voortdurend in ontwikkeling. Soms onderneem je door omstandigheden veel maatregelen in de verhoogde zorg of uitbreiding van zorg. Dan kan er een onevenwicht ontstaan met je brede basiszorg. Het percentage leerlingen in die fasen wordt dan te groot: je vraagt steeds vaker hulp aan je zorgcoördinator of leerlingenbegeleider, brengt steeds meer leerlingen aan bij het CLB in de hoop op externe ondersteuning, ... Dat kan uiteenlopende redenen hebben, bijvoorbeeld een gewijzigde instroom, een groeiende diversiteit bij je doelpubliek, een veranderde kijk op zorg en ondersteuning, een gewijzigd beleid in je school of bij de overheid of onvoldoende investering in professionalisering om dit te leren. Als je zo’n verschuiving vaststelt, is dat een signaal dat je basiszorg niet meer op al je leerlingen afgestemd is. Het vormt een aanleiding om de doorgaande lijn in je zorgbeleid onder de loep te nemen samen met je directie en je team. Door meer in te zetten op de brede basiszorg, zorg je dat je andere fasen ook beter kunnen werken.

 

Vaak slaag je er wel al in om extra zorg te voorzien op maat van individuele leerlingen. De kunst is om samen met je collega’s en andere partners te bedenken hoe je maatregelen die je voor bepaalde kinderen neemt, breder kan opentrekken en aanpassen aan wat de hele klasgroep nodig heeft. Door maatregelen in te bedden in je brede basiszorg, versterk je de kwaliteit van je onderwijs en word je dus juist een betere in plaats van een minder goede school.