Ik twijfel of UDL iets voor mij is. Kan ik dat wel en vraagt het niet te veel voorbereiding?

Dashboard / Universal design for learning (UDL) / Basic - Ik twijfel of UDL iets voor mij is. Kan ik dat wel en vraagt het niet te veel voorbereiding?

Als je over UDL leest of hoort, is het logisch dat er als leerkracht een aantal bedenkingen bij je opkomen. Kennes (2019) bespreekt in haar boek twijfels die daarbij vaak terugkeren in de vorm van ‘ja maar’-opmerkingen. Ze buigt die telkens om naar een vraag die begint met ‘Wat als?’, zoals  

  • ‘Ja maar… daar komen wij toch nooit aan toe’ -> ‘Wat als… we tijd kunnen vrijmaken door ons anders te organiseren?’
  • ‘Ja maar… daar hebben wij de manschappen niet voor’ -> ‘Wat als… we onze indeling van groepen en leerkrachten kunnen hertekenen?’
  • ‘Ja maar… kinderen moeten ook eens leren van iets tegen hun zin te doen’ -> ‘Wat als… UDL niet betekent dat iedereen het altijd naar zijn zin moet hebben?’
  • ‘Ja maar… ik ken dit niet goed genoeg om eraan te kunnen beginnen’ -> ‘Wat als… je met kleine eerste stappen al met UDL aan de slag kan?’
  • ‘Ja maar… we moeten al zoveel, we hebben een andere focus dit schooljaar’ -> ‘Wat als… UDL geen extra werk betekent?’

 

Bij UDL vormen je twijfels een krachtig vertrekpunt om je af te vragen wat er mogelijk is. Klein beginnen, een haalbare stap in de richting van je doel zetten en niet te vlug opgeven is daarbij steevast de boodschap (Meirsschaut e.a., 2015; Struyven e.a., 2015; Nelson, 2016; Coppieters, 2019; Kennes, 2019). Elke leerkracht kan UDL toepassen. Dat hoeft niet veel meer voorbereiding te vragen dan wat je gewoon bent. Soms investeer je er bij aanvang wel wat extra tijd in, maar die verdien je nadien snel terug als je merkt dat je aanpak werkt. Vraag ook genoeg steun en feedback aan je leerlingen, de zorgcoördinator of leerlingenbegeleider, een pedagogisch begeleider, lerarenopleider of nascholer, ...  Als iemand je tijdens je zoektocht wil begeleiden, coachen of ondersteunen, kan je jouw twijfels ook bespreken en samen naar oplossingen zoeken die passen bij je leerlingen, jezelf en je school.

In een podcast vertelt onderzoeker en docent Elisa Vandenbussche van Arteveldehogeschool hoe je scholen kan ondersteunen die op weg gaan met UDL en hoe je er samen haalbaar aan kan werken. Meer ideeën om collega’s te coachen bij het universeel ontwerpen worden verder geïllustreerd aan de hand van een coachingsgesprek in een school.

Nog niet overtuigd? Misschien trekken de brief en tien UDL-tips voor de leerkracht van Michael Verbeeck jou en je collega’s over de streep.