Tien Tips om UDL toe te passen

Dashboard / Universal design for learning (UDL) / Intermediate - Tien Tips om UDL toe te passen

Beste leerkracht,

Probeer je jouw lessen zo interessant mogelijk te maken, maar lukt het niet altijd om de aandacht van de hele groep te vangen? Dan biedt het kader van Universal Design jou een extra handvat om de diversiteit van de klasgroep als uitgangspunt te gebruiken.

Er zit een divers publiek in je klas en je weet als geen ander dat aan elke leerling aparte aanpassingen aanbieden niet haalbaar is. Bovendien is het zo dat heel wat aanpassingen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoeften ook handig zijn voor leerlingen zonder specifieke onderwijsbehoeften. UDL ondersteunt jou om je les niet af te stemmen op de modale of gemiddelde leerling, maar biedt verschillende mogelijkheden aan om de eindtermen te bereiken. De ene leerling kan zijn talenten beter inzetten bij het maken van een groepswerk, terwijl de andere leerling liever gewoon het handboek volgt en nog een andere zelfstandig tot leren wil komen. UDL zorgt ervoor dat àlle leerlingen voordeel hebben, want ze kunnen de leerstof aanpassen aan hun eigen leervoorkeuren. De sleutel voor een goed verloop ligt in het aanbieden van leerinhoud en evaluatie op verschillende manieren.

Klinkt dat ingewikkeld? Geen nood, ik geef je graag een aantal kapstokken mee. Je begint met een thema te kiezen en bepaalt vervolgens wat je de leerlingen wil bijbrengen. Je kijkt wat je al universeel doet, op welke manier je de verschillende leerlingen van de groep betrekt en wat je wil aanpakken. Vervolgens maak je de voorbereiding universeler en probeer je ze uit. Als laatste, misschien wel het meest leerrijk voor jezelf, stuur je jouw ontwerp bij waar nodig en reflecteer je over hoe de les is gegaan. Zo ontdek je zelf welke strategieën het beste bij jouw leerkrachtstijl passen. Net zoals leerlingen op hun eigen manier leren, kan jij op jouw manier lessen vormgeven.

Het is dus niet de bedoeling dat je focust op de gemiddelde leerling. Het is net de uitdaging om elke leerling te betrekken, maar dat maakt het net zo boeiend! Een universele aanpak is de ideale oplossing voor de diverse leernoden van leerlingen. UDL ondersteunt zowel jou, je leerlingen als andere betrokkenen.

Veel succes,

Mike Verbeeck

 

Tien tips

  1. Scholen zijn de ideale plek voor een universele aanpak. Werk samen aan een systeem dat voor iedereen werkt.
  2. Richt je op het doel om het leerproces van elke leerling maximaal te stimuleren en ondersteunen.
  3. Wees niet bang voor verandering, durf nadenken over wat beter kan.
  4. Proberen is leren!
  5. Focus niet op individuen, maar ga aan de slag met de hele groep.
  6. Kijk naar je leerlingen los van attesten en labels.
  7. Verlies niet uit het oog dat diversiteit ook onzichtbaar kan zijn.
  8. Ga in interactie met andere leerkrachten om ideeën op te doen voor je praktijk.
  9. Reflecteer over hoe elke les is gegaan.
  10. Stap voor stap wordt je er beter in! Geniet ervan.