Hoe kan ik het leerrendement van mijn leerlingen verhogen?

Dashboard / Universal design for learning (UDL) / Basic - Hoe kan ik het leerrendement van mijn leerlingen verhogen?

Het ultieme doel van Universal Design for Learning (UDL) is dat elke lerende een expert kan worden in leren:

  1. Iedereen leert graag en is gemotiveerd om te leren, is gemotiveerd en doelbewust,
  2. Iedereen begrijpt wat hij leert, is vindingrijk en goed geïnformeerd en
  3. Iedereen kan toepassen en tonen wat hij leerde, is strategisch en doelgericht.

Om daaraan te werken hanteert Universal design for learning (UDL) drie principes:

  1. Verschillende mogelijkheden voor betrokkenheid en engagement creëren,
  2. Informatie op verschillende manieren aanbieden en
  3. Verschillende mogelijkheden tot actie en expressie voorzien.

UDL helpt je vragen beantwoorden zoals

  • ‘Hoe motiveer ik mijn leerlingen en stimuleer ik hun competentiegevoel?’ (principe 1),
  • ‘Hoe sterk ik hun kennisverwerving en leerproces?’ (principe 2) of
  • ‘Hoe stem ik de evaluatie en feedback erop af?’ (principe 3).

Elke vraag leidt je naar één of meer principes. Bij elk principe vind je drie onderliggende richtlijnen die met elkaar samenhangen. Daarmee kan je stap voor stap aan de slag (van Boxtel, e.a., 2012; Meirsschaut e.a., 2015a; Nelson, 2016). Hoe je dat best doet, vind je bij de volgende vraag ‘Hoe pas ik UDL toe?’.

 

Principles en richtlijnen UDL
Principes

Waarom?

I.Verschillende mogelijkheden voor betrokkenheid en engagement creëren

II.Wat?

Informatie op verschillende manieren aanbieden

III.Hoe?

Verschillende mogelijkheden tot actie en expressie
Richtlijnen

1. Op verschillende manieren interesse opwekken

4. Verschillende zintuigen aanspreken 7. Verschillende opties voor fysieke verwerking aanbieden
 

2. inzet en doorzettingsvermogen stimuleren

5. Structuur bieden en verduidelijken 8. Verschillende opties voor expressie en communicatie voorzien
  3. Het inschatten en bijsturen van het leerproces ondersteunen 6. Inzicht bevorderen 9. Het opstellen van doelen, plannen en strategieën ondersteunen
Doelen Gemotiveerde, doelbewuste leerling Vindingrijke, goed geïnformeerde leerling Strategische, doelgerichte leerling

Heeft UDL je interesse getrokken, wil je meer weten over het onderzoek achter UDL? In haar podcasts gaal Dr. Loui Lord Nelson in gesprek met internationale onderzoekers en experten in UDL. Wil je graag een vertaling? Klik door naar de video's van de podcasts en zet de ondertiteling aan.