Samenwerking met ouders, moet dat nu echt?

Dashboard / Verbindend samenwerken / Basic - Samenwerking met ouders, moet dat nu echt?

Highlights in het verstevigen van ouderbetrokkenheid

Samenwerken gaat over het samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerling. Dit is een tweerichtingsverkeer. Vele scholen zijn zoekend hoe ouders kunnen betrokken worden. Er zijn vele vormen van betrokkenheid en samenwerking. Soms loopt dit moeizaam of hebben ouders en school een ander beeld van betrokkenheid. Het vraagt ook tijd en inspanningen. Heb jij daarbij ook soms het gevoel dat al die gesprekken en contacten  jouw lesgeven overschaduwt? Een kosten-baten analyse hanteren we dan wel eens en dan hoor je soms de vraag: moet dat nu echt, samenwerken met ouders? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Ja, samenwerken met ouders is cruciaal. Dit om twee belangrijke redenen:

  1. Ouders zijn de eerste verantwoordelijke voor hun kind en de continue figuur in het leven kinderen
  2. Onderzoek toont aan dat betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op de schoolse prestaties en welbevinden van leerlingen (Mitchel, 2015). In het volgende deel geven we een aantal highlights mee in het verstevigen van de betrokkenheid en participatie van ouders. (Lees meer)

 

Wat zegt onderzoek over de samenwerking met ouders?

Onderzoek heeft de positieve invloed van ouderbetrokkenheid op zowel schoolprestatie als welbevinden veelvuldig aangetoond (Mitchel, 2015).

We zien heel veel mooie voorbeelden hoe scholen en leerkrachten samen aan de slag gaan met ouders. Maar we kunnen niet ontkennen dat ouders niet altijd gehoord worden. Het is nog te vaak de gemiste stem. We halen een aantal onderzoeken of rapporten aan vanuit de Vlaamse onderwijspraktijk waarbij het duidelijk wordt dat de stem van ouders niet altijd even sterk aan bod komt (Lees meer).

 

Mythe van de niet-betrokken ouder doorbroken

Vele scholen erkennen het belang van ouderbetrokkenheid. Sommige scholen leveren mooie inspanningen en andere zijn nog zoekend. Dr. Katrien Vanlaere medewerker van het VBJK doorbreekt de mythe van de niet betrokken ouder. In de podcast geeft ze het belang weer van een wederkerige relatie tussen leerkrachten en ouders. Ze deelt haar onderzoeksresultaten en ervaringen hoe scholen werken aan een verbindende samenwerking met ouders.