Breed evalueren

Breed evalueren betekent door verschillende soorten evaluatie in kaart brengen wat een leerling kan. Bij brede evaluatie evalueert de leerkracht: elke leerling in zijn geheel, vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende manieren, in verschillende contexten, met actieve betrokkenheid van verschillende mensen, inclusief de leerlingen zelf, aangepast aan de diversiteit en eigenheid van elke leerling (Seghers & Van Avermaet, 2014).

Breed evalueren vertaalt zich in een leerlinggerichte en competentiegerichte evaluatie die naast klassieke kennisgerichte opdrachten, toetsen en examens ook diverse andere vormen van assessment omvat.

bronnen

alle bronnen
 • Handvatten om breed evalueren waar te maken.

  Vandeputte Saskia & Mattheeuws Koen

 • Laat je beoordelen door je leerlingen

  Klasse

 • Coachingspakket Breed Evalueren 'Zie je wat ik kan?!'

  Steunpunt Diversiteit & Leren

 • DIVA - breed evalueren

  DIVA

 • Laat je beoordelen door je leerlingen

  Klasse

 • Zelfevaluatie

  diversiteit en leren

 • Effectieve feedback in het onderwijs.
  Effectieve feedback in het onderwijs.

  Coppieters, J. (2019).