Over welke diversiteit hebben we het nu eigenlijk?

Dashboard / Diversiteit waarderen en benutten / Basic - Over welke diversiteit hebben we het nu eigenlijk?

Met zijn boek 'Gelijke kansen in de school. Diversiteit in vijf thema's' geeft David Mitchell taal en structuur aan het soms ongrijpbare begrip 'diversiteit'. Hij ziet vijf kenmerken van diversiteit, namelijk sekse en gender; sociale klasse/sociaaleconomische status; ras, etniciteit en cultuur; religie en overtuigingen; en vermogen. Elk van deze kenmerken heeft ook in Vlaanderen een impact op de onderwijscarrière en onderwijskansen van leerlingen. Deze kenmerken kunnen bovendien overlappen bij leerlingen, ze verschillen bijvoorbeeld in vermogen, maar ook in sekse en gender. Als school is het belangrijk om ons bewust te zijn van deze verschillen en er mee aan de slag te gaan. Zo bieden we alle leerlingen gelijke onderwijskansen en versterken we onze onderwijskwaliteit.