Moeten we nog aan diversiteit werken?

Dashboard / Diversiteit waarderen en benutten / Basic - Moeten we nog aan diversiteit werken?

Prof. Piet Van Avermaet, Steunpunt diversiteit en leren,  Ugent,  stelt dat omgaan met diversiteit en inclusie niets meer en minder is dan goed klas houden. Hij gaat in op het actuele thema 'meertaligheid'. Wist je dat als er op een positieve manier wordt omgegaan met meertaligheid dan zien we positieve effecten op niet-cognitieve doelen? Wist je dat kinderen een mix van talen gebruiken,  en op zich een even grote woordenschat hebben? De uitdaging zit hem in het feit dat kinderen hun repertoire aan mogelijkheden mogen gebruiken om de oplossing te vinden. Dit vraagt een andere manier van kinderen nl. een inclusieve kijk. Piet Van Avermaet daagt jou als (toekomstige) leerkrachten en lerarenopleidingen uit om hiermee aan de slag te gaan. Benieuwd? Beluister dan deze podcast.