Hoe situeren we een IAC in het zorgcontinuüm?

Dashboard / Zorgcontinuüm / Basic - Hoe situeren we een IAC in het zorgcontinuüm?

IAC: Wat is dat nu eigenlijk? 

Als een leerling er ook met extra ondersteuning in de fase uitbreiding van zorg  niet in slaagt om het gemeenschappelijk curriculum te volgen, kan het CLB in overleg met de ouders en school eventueel een verslag opmaken dat een individueel aangepast curriculum mogelijk maakt. Dat kan alleen op voorwaarde dat uit een proces van handelingsgerichte diagnostiek blijkt dat de leerling zodanige aanpassingen nodig heeft dat hij het gemeenschappelijk curriculum (eventueel tijdelijk) niet meer kan volgen. Dat verslag maakt het ook mogelijk om ondersteuning aan te vragen bij een ondersteuningsnetwerk of bij een school voor buitengewoon onderwijs.

 

In een podcast hoor je meer daarover van Mieke Meire, pedagogisch begeleider met specifieke opdracht IAC bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

We legden haar volgende vragen voor:

  • Wat is een individueel aangepast curriculum? Is dat hetzelfde als een individueel traject?
  • Voor wie is het bedoeld?
  • Wat vraagt het om aan de slag te gaan met een kind met IAC in de klas?
  • Wat vraagt het op gebied van samenwerking en ondersteuning?
  • Hoe werk ik als leerkracht best samen met leerlingen, ouders, collega’s, ondersteuners…?
  •  Wat kan ik van de ondersteuner verwachten?
  • Hoeveel ondersteuning vraagt een IAC?

 

IAC een kijkje nemen in de klas 

Gabria neemt je mee en toont ons hoe zij les volgt in een secundaire school en met een individueel aangepast curriculum.