Fase 3: Individueel aangepast curriculum

Dashboard / Zorgcontinuüm / Intermediate - Fase 3: Individueel aangepast curriculum

IAC bolAls aanpassingen die nodig zijn om het gemeenschappelijk curriculum mee te volgen aantoonbaar disproportioneel of onvoldoende blijken, kan het CLB een verslag voor een leerling opstellen. Op basis daarvan kunnen de ouders hun kind inschrijven in het gewoon onderwijs (onder ontbindende voorwaarde) of in het buitengewoon onderwijs. Bij een inschrijving onder ontbindende voorwaarde moeten alle betrokkenen samen een overleg plannen om de redelijkheid van de gevraagde aanpassingen af te wegen, zodat ze de leerling definitief kunnen inschrijven of naar een andere (gewone of buitengewone) school verwijzen.  

Elk individueel aangepast curriculum (IAC) pas je specifiek aan op maat van de individuele leerling, met zijn of haar mogelijkheden, context en toekomstperspectief. Dat vraagt een blijvende gezamenlijke zoektocht die je als team sterker maakt en nieuwe wegen toont (In dialoog, 2017).

Deze fase bevindt zich in het puntje van de driehoek van het zorgcontinuüm. In de vorige fase van zorg bepalen de onderwijs-en opvoedingsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders de nodige aanpassingen. Als in de adviesfase van HGD traject blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn om een leerling binnen de school mee te nemen binnen een gemeenschappelijk curriculum, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn, wordt voor de leerling een verslag opgesteld door het CLB. Op basis van dit verslag heeft een leerling twee mogelijkheden:

  • Inschrijvingsrecht in het buitengewoon onderwijs
  • kan het zich onder ontbindende voorwaarden inschrijven in het gewoon onderwijs. In overleg met alle partijen vind het proces van afweging van de redelijkheid van de gevraagde aanpassingen plaats.

In beide gevallen krijgt de leerling een individueel aangepast curriculum (IAC) aangeboden. ‘Het’ individueel aangepast curriculum bestaat niet. Elk IAC is specifiek en op maat: voor deze leerling, met deze mogelijkheden, in deze context en met dit toekomstperspectief (In dialoog, 2017).

Als team ja zeggen op een individueel aangepast curriculum is een hele uitdaging. Het betekent Ja zeggen op een gezamenlijke zoektocht die nooit af is, maar die je als team sterker zal maken en bovendien nieuwe wegen toont (In dialoog, 2017).

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben door het M-decreet het recht om zich in te schrijven in het gewoon onderwijs. Zij hebben daarbij recht op redelijke aanpassingen. (In dialoog, 2017). Als je als leerkracht hier meer over wilt weten dan kan je eens kijken bij het thema beleid en ook bij het thema redelijke aanpassingen.