Wat is de meerwaarde van een sterk zorgcontinuüm en hoe versterken we het verder?

Dashboard / Zorgcontinuüm / Basic - Wat is de meerwaarde van een sterk zorgcontinuüm en hoe versterken we het verder?

Het continuüm van zorg is als structuur inhoudelijk niet ingevuld. Het model helpt je om zorg en ondersteuning te structureren, maar inhoudelijk vul je zelf in hoe je dat vormgeeft.

Bijvoorbeeld denk je samen met collega’s na of je de structuur in een schooldag verheldert in de brede basiszorg voor alle leerlingen met een toegankelijke daglijn of agenda, of voor bepaalde leerlingen individueel visualiseert in verhoogde zorg of uitbreiding van zorg. Je denkt bijvoorbeeld ook na over je evaluatiebeleid: hoe zorgen je opdrachten of toetsen ervoor dat alle leerlingen kunnen tonen wat ze geleerd hebben en welke leerlingen hebben daarnaast individueel aangepaste opdrachten of toetsen nodig?

Dat overleg moedigt je aan om zorg en ondersteuning uit te bouwen in een continue lijn, op maat van al je leerlingen. Elke school is namelijk verantwoordelijk voor het eigen zorgbeleid en structureert de ondersteuning vanuit haar visie op zorg. Het continuüm helpt je dus om de brede basiszorg en verhoogde zorg samen met collega’s en andere partners te versterken. Zo word je gaandeweg ook minder afhankelijk van externe ondersteuning of hulpverlening. Het maakt ook concreet voor ouders, leerlingen en andere partners hoe je school de zorgvisie in concrete maatregelen omzet. Partners zoals pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, ondersteuners,… kunnen je daarbij ook ondersteunen om maatregelen te bedenken. Zij helpen je om je expertise te verbreden in domeinen waarin je nog wil groeien. Samen sta je daarbij sterker.  

In deze brief moedigt CLB-directeur Hugo Vandeveire je als leerkracht aan om samen met je collega’s een sterk continuüm van zorg uit te bouwen.

 

Vijf tips voor een sterk continuüm van zorg:

  1. Werk een gezamenlijke visie op zorg uit met je hele schoolteam. Bekijk hoe handelingsgericht werken en andere kaders je daarbij kunnen inspireren.
  2. Wees een teamspeler in het uitwerken van zorgmaatregelen. Ga in gesprek met je leerlingen, ouders en collega’s en zorg samen voor ondersteuning op maat.
  3. Creëer een zo breed mogelijke basiszorg. Laat je inspireren door UDL en werk zo preventief mogelijk.
  4. Wat in verhoogde zorg werkt voor één leerling, heeft vaak ook een meerwaarde voor anderen. Zet je maatregelen waar mogelijk in voor meer leerlingen.
  5. Zie het zorgcontinuüm als een dynamisch model. Betrek ondersteuners en andere partners om je zorg uit te breiden als er een intenser aanbod nodig is. Bekijk hoe hun inbreng je basis- en verhoogde zorg verder kan versterken.