Hoe komen we tot een inclusief beleid waar iedereen achter staat?

Dashboard / Beleid / Basic - Hoe komen we tot een inclusief beleid waar iedereen achter staat?

Inclusieve waarden nodigen uit tot actie. Ze vormen volgens de Index voor inclusie (Booth & Ainscow, 2015) één zijde van een gelijkzijdige driehoek, met inclusief beleid en inclusieve praktijk aan de twee andere zijden. De drie dimensies kunnen niet zonder elkaar: ze houden elkaar in evenwicht en roepen tot elkaar op. Inclusie is dus ook een morele keuze.

De index voor inclusie zegt dit over inclusief beleid voeren: ‘Deze dimensie verzekert dat inclusie doorheen alle schoolplannen loopt en dat iedereen betrokken is. Het beleid heeft oog voor de participatie van kinderen en personeel vanaf het moment dat ze toetreden tot de school. Inclusief beleid moedigt de school aan om zich tot alle kinderen te richten in de buurt en om uitsluitingsmechanismen te reduceren. Ondersteuningsbeleid houdt alle activiteiten in die de capaciteit van een school verhogen om een antwoord te bieden op de diversiteit in de schoolgemeenschap, op een manier die iedereen gelijk waardeert. Alle vormen van ondersteuning zijn verbonden in één enkel raamwerk bedoeld om ieders participatie te garanderen en de ontwikkeling van de school als geheel’ (Booth & Ainscow, 2015 p. 46)

 

Acties gericht op een meer inclusieve praktijk, krijgen pas een duurzaam effect als je ze doortrekt in je beleid en als je de waarden verankert in je schoolvisie (Booth & Ainscow, 2015). Inclusief beleid reikt daarbij veel verder dan zorgbeleid, taalbeleid, gelijkekansen- of GOK-beleid. Het vertaalt zich bijvoorbeeld ook in je inschrijvings-, personeels- en professionaliseringsbeleid.

Als je werkelijk aan kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen wil werken, is het nodig dat je inzet in op acht dragers van beleidsvoerend vermogen. Welke dat zijn, vind je in deze presentatie en het bijhorende boek van Vanhoof & Van Petegem (2011).  

Inspiratie om ze te versterken, vind je onder meer bij het project Prodia en in het ‘Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs: bouwen aan een school voor iedereen’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Potential reikt ook heel wat werkvormen aan om samen met je team aan een gedragen inclusieve visie te werken en om bijvoorbeeld een pedagogische studiedag of personeelsvergadering uit te werken die kadert in een traject van professionele ontwikkeling.