Hoe definieert het VN-verdrag een beperking of handicap?

Dashboard / Beleid / Intermediate - Hoe definieert het VN-verdrag een beperking of handicap?

De preambule van het VN-verdrag (2006) omschrijft een beperking of handicap als ‘een evoluerend concept'. Daarbij komt een beperking voort uit de interactie tussen personen met een beperking en attitude- en omgevingsbarrières die hun volledige en effectieve participatie in de samenleving op gelijke voet met anderen verhinderen.’

Artikel 1 stelt dat personen met een beperking ‘personen zijn met langdurige lichamelijke, mentale, intellectuele of zintuiglijke aandoeningen die in interactie met verschillende barrières hun volledige en effectieve participatie in de samenleving op gelijke voet met anderen kunnen verhinderen’.

Een beperking is dus het resultaat van een interactie tussen individuen en hun omgeving. De terminologie varieert tussen mensen en ook in verschillende landen en regio’s. Belangrijk is dat je termen gebruikt die de individuele wensen van personen met een beperking zoveel mogelijk respecteren. In Vlaanderen spreken we daarom liever over een beperking dan over een handicap.