Flexibele leerwegen. Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs
Flexibele leerwegen. Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs
Vandecandelaere, M., Van den Branden, N., Juchtmans, G., Vandenbroeck, M., De Fraine, B.
 • Beleid

Flexibele leerwegen. Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs
Dit boek brengt het verhaal van scholen die zich flexibel organiseren, binnen het wettelijk kader en zonder het gemeenschappelijk curriculum uit het oog te verliezen. 
Jaarklassen weg ermee
Klasse
 • Beleid

Jaarklassen weg ermee
aanvullen
Grote lijnen van het M-decreet
Onderwijs Vlaanderen
 • Beleid
 • zorgcontinuüm
 • redelijke aanpassingen

Grote lijnen van het M-decreet
Beknopte, toegankelijke omschrijving van de decretaal bepaalde omschrijving van HGW en zorgcontinuüm  (voeg #Zorgcontinuum toe aan de link) vanuit het Departement Onderwijs & Vorming.
Inspirerend coachen
Inspirerend coachen
Clement, J.
 • Beleid
 • verbindend samenwerken

Inspirerend coachen
'Inspirerend coachen' is gegroeid uit de praktijk van coaching en opleiding van coaches. Het is bedoeld voor een brede doelgroep: managers en leidinggevenden, leraren en opvoeders, adviseurs en hulpverleners. Er worden zeven coachingsvaardigheden beschreven d…
Index voor inclusie, werken aan leren en participeren op school
Index voor inclusie, werken aan leren en participeren op school
Booth, T. & Ainscow, M. (2015)
 • Beleid
 • Inclusieve leeromgevingen
 • diversiteit waarderen en benutten
 • verbindend samenwerken
 • beleid
 • inclusieve leeromgevingen

Index voor inclusie, werken aan leren en participeren op school
Boek: De 'Index voor inclusie' is een praktisch hulpmiddel om het proces naar "een zorgbrede school" op elke school te ondersteunen. De index biedt scholen een effectief proces van (zelf)evaluatie en ontwikkeling, dat gebaseerd is op de inzichten van directie…
Vol Potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit.
Vol Potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit.
Vantieghem,W. & Van de Putte, I.
 • Beleid
 • TEAM-teaching
 • Verbindend samenwerken
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • Inclusieve leeromgevingen
 • diversiteit waarderen en benutten
 • verbindend samenwerken
 • beleid
 • inclusieve leeromgevingen

Vol Potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit.
Boek: Dit is het boek dat het samenhangt met het Potential project. Er worden veelgestelde vragen over inclusief onderwijs en verbindend samenwerken beantwoord. 
Waar zit het beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen?
Waar zit het beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen?
Vanhoof J., & Van Petegem P. (2011).
 • Beleid

Waar zit het beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen?
Cocreatief leiderschap realiseren.
Larock (2017).
 • Beleid

Cocreatief leiderschap realiseren.
Ondersteuningsmodel uitleg
Steunpunt voor inclusie
 • Beleid

Ondersteuningsmodel uitleg
Onderwijskwaliteit voor iedereen Praktijkgids voor kwaliteitsontwikkeling op school.
Onderwijskwaliteit voor iedereen Praktijkgids voor kwaliteitsontwikkeling op school.
Jansegers,K. & Vanpeperstraete, L. (2012)
 • Beleid

Onderwijskwaliteit voor iedereen Praktijkgids voor kwaliteitsontwikkeling op school.
Boek: Deze praktijkgids stimuleert het uitvoeren van een veranderingsproces betreffende kwaliteit en inclusie op school. De gids wil scholen op weg helpen om binnen hun bestaande kwaliteitsontwikkeling nog meer rekening te gaan houden met het welbevinden, de …
Waarderend veranderen
Tjepkema, S., Verheijen L. & Kabalt, J. (2016)
 • Beleid
 • Verbindend samenwerken
 • verbindend samenwerken
 • beleid

Waarderend veranderen
Appreciative Inquiry is een onderzoekende, op samenwerking en energie gerichte manier van werken aan verandering die de laatste jaren in Nederland en Vlaanderen steeds meer vaste grond onder de voeten krijgt. Deze benadering stelt je in staat met de betrokken…
Gemotiveerd.be
 • Zorgcontinuüm
 • Beleid
 • zorgcontinuüm
 • beleid

Gemotiveerd.be
Het doel van dit draaiboek is om scholen een leidraad aan te bieden om te komen tot een eenduidige, effectieve begeleiding van leerlingen met specifieke onder-wijsbehoeften in het basis- en secundair onderwijs en ter ondersteuning van de handelingsplanning in…
Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie ten gunste v
 • Beleid
 • Redelijke aanpassingen
 • beleid
 • redelijke aanpassingen

Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie ten gunste v
De wettekst die Redelijke aanpassingen als recht vastlegt.
Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid
 • Beleid
 • Redelijke aanpassingen
 • beleid
 • redelijke aanpassingen

Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid
VN-Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap
GRIP vzw
 • Beleid
 • Redelijke aanpassingen
 • beleid
 • redelijke aanpassingen

VN-Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap
Recht op inclusief onderwijs
Unia
 • Beleid
 • Redelijke aanpassingen
 • beleid
 • redelijke aanpassingen

Recht op inclusief onderwijs
In deze tweedelige podcastsesie gidst Unia je door het mensenrechtenkader in inclusie en leggen ze uit hoe je samen kan komen tot redelijke aanpassingen.