“Als ik zou durven, schafte ik punten helemaal af”
Klasse
 • breed evalueren

“Als ik zou durven, schafte ik punten helemaal af”
Artikel: Directeur Christel Moors van het Atheneum in Bree maakt stilaan komaf met de ‘heilige huisjes’ in onderwijs. Examens dumpte ze al gedeeltelijk, en ook het puntensysteem staat onder druk.
(in)(proef)druk. Gedragsstoornis of niet? Het Kind achter het label.
(in)(proef)druk. Gedragsstoornis of niet? Het Kind achter het label.
Kinderrechtencommissariaat
 • Gedrag
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten
 • gedrag

(in)(proef)druk. Gedragsstoornis of niet? Het Kind achter het label.
Kinderen krijgen steeds vaker een label: ADHD, ASS, ADD, ... Maar je hoeft geen ADHD-expert te zijn om met kinderen met ADHD om te gaan. Kijk verder dan het label en vraag je af welke zorg het kind nodig heeft. Het educatieve pakket '(in)(proef)druk' helpt je…
7 keer evalueren zonder examens
Klasse
 • breed evalueren

7 keer evalueren zonder examens
Artikel: Ontdek 7 manieren om te evalueren zonder examens.
Aan de slag met universeel ontwerp in de klas en op school.
Meirsschaut,M. , Monsecour, F. en Wilssens, M.
 • Universal design for learning (UDL)

Aan de slag met universeel ontwerp in de klas en op school.
Artikel met handvatten rond UDL
About Universal Design for Learning
CAST

About Universal Design for Learning
Website: Informatie en videofragment over UDL
Afspeellijst YouTube UDL
Expertisecentrum Handicap + Studie

Afspeellijst YouTube UDL
Video: Het expertisecetnrum maakte een afspeellijst op YouTube over UDL. 
All Aboard! Universal Design for Learning
Verbeek, M., Van Trigt, M. & Van de Putte, I. (2017).
 • Universal design for learning (UDL)

All Aboard! Universal Design for Learning
Artikel: UDL wordt uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden secundair onderwijs
All-in Identikit
 • Inclusieve leeromgevingen
 • inclusieve leeromgevingen

All-in Identikit
ALL-IN IDENTIKIT  is een onderzoeksanalyse voor de ontwikkeling van de vaardigheden en praktijken, gedefinieerd in het “Profile of Inclusive Teacher” (EASNIE 2012), met focus op digitale vaardigheden en innovatieve methodologieën.
All-in: inclusief lesgeven met UDL
All-in: inclusief lesgeven met UDL
Kennes, A. (2019).
 • Universal design for learning (UDL)

All-in: inclusief lesgeven met UDL
Boek: Boek met voorbeelden rond UDL
Alle leerlingen bij de les
Vernooy, K.
 • binnenklasdifferentiatie

Alle leerlingen bij de les
Artikel: Een artikel over directe instructie. 
Belang van Feedback en wat is goede feedback
SODA-project & Valcke, M
 • Breed evalueren
 • breed evalueren

Belang van Feedback en wat is goede feedback
In het kader van het SODA-project vroegen we aan professor Valcke "wat het belang is van feedback en hoe goede feedback er dan uit ziet"?
Binnenklasdifferentiatie
Van den Branden, K.
 • binnenklasdifferentiatie

Binnenklasdifferentiatie
Video: Kris Van den Branden legt uit wat hij onder binnenklasdifferentiatie verstaat. 
Binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Ieders leerkracht realiseren.
Binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Ieders leerkracht realiseren.
Struyven, K., Gheyssens, E., Coubergs, C., De Doncker, D., De Neve, D.
 • Binnenklasdifferentiatie
 • binnenklasdifferentiatie

Binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Ieders leerkracht realiseren.
Boek: Leerlingen, die verschillen nogal wat van elkaar. Hoe zorg je dan voor maximale leerkansen voor elke leerling? Met binnenklasdifferentiatie! Binnenklasdifferentiatie in de praktijk maakt het haalbaar om ieders leer-kracht te realiseren. Het boek zet …
Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen (E-book)
Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen (E-book)
Coubergs, K., Struyven, K., Engels, N., Cools, W., & De Martelaer, K.
 • binnenklasdifferentiatie

Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen (E-book)
Boek: Dit boek levert informatie vanuit wetenschappelijke literatuur en voorbeelden vanuit reële klassen aan voor het vormgeven van een leeromgeving die aan de slag gaat met de mogelijkheden van élke leerling. Aansluitend bij het boek kunnen enkele praktijkvo…
Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor iedereen
Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor iedereen
Coubergs, C..e.a.
 • Binnenklasdifferentiatie
 • binnenklasdifferentiatie

Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor iedereen
Binnenklasdifferentiatie, een beroepshouding, geen recept - Praktijkgids voor leraren, student-leraren en lerarenopleiders
Binnenklasdifferentiatie, een beroepshouding, geen recept - Praktijkgids voor leraren, student-leraren en lerarenopleiders
Castelein, E., Coens, J., De Witte, K., Houben, A., Lauwers, W., Seghers, J., & Van den Branden K.
 • binnenklasdifferentiatie

Binnenklasdifferentiatie, een beroepshouding, geen recept - Praktijkgids voor leraren, student-leraren en lerarenopleiders
Boek: Het eerste hoofdstuk schetst een (conceptueel) kader voor binnenklasdifferentiatie dat je ook los in het boek terugvindt. De verschillende onderdelen van het kader worden daarna in afzonderlijke hoofdstukken dieper uitgewerkt. Het laatste hoofdstuk is g…
BLOB-kaarten
Semmie - sprekend spel & training
 • verbindend samenwerken
 • gedrag

BLOB-kaarten
Doos/spel/instrument: Blobs zijn figuren die volkomen neutraal zijn wat betreft geslacht, leeftijd, etniciteit of huidskleur. Hierdoor kan iedereen zich met de Blobs identificeren of een ander er in herkennen. De Blobkaarten zijn gemaakt om moeilijke onderwer…
Bouw samen met ouders aan het Participatiehuis
Klasse
 • Verbindend samenwerken
 • verbindend samenwerken

Bouw samen met ouders aan het Participatiehuis
Meer en meer scholen zetten in op ouderbetrokkenheid bij hun werking en beleid. “Toch beperken veel scholen zich nog tot het minimale of zien de ouderwerking enkel als een feestcomité”, zegt Theo Kuppens van ouderkoepel VCOV.”Terwijl er zoveel meer mogelijk i…
Brede schOUDERS
Ernalsteen, V.
 • Verbindend samenwerken
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten
 • verbindend samenwerken

Brede schOUDERS
PDF: Handvatten om te werken rond ouderbetrokkenheid waarbij je rekening houdt met de diversiteit van ouders
Co-teaching
Co-teaching
Koots, S.
 • TEAM-teaching

Co-teaching
Boek: In deze herziene, geactualiseerde uitgave van Co-teaching lees je niet alleen over het traject co-teaching, de benodigde competenties van de co-teacher en mogelijke opbrengsten, maar vind je ook nieuwe inzichten, praktijkervaringen en praktische formats…
Co-teaching als opstap naar de school als lerende organisatie
Larock,Y. Royackers, J. Van Waes, J.
 • TEAM-teaching

Co-teaching als opstap naar de school als lerende organisatie
Coachingspakket Breed Evalueren 'Zie je wat ik kan?!'
Steunpunt Diversiteit & Leren
 • Breed evalueren

Coachingspakket Breed Evalueren 'Zie je wat ik kan?!'
Het Steunpunt Diversiteit en Leren ontwikkelde een coachingspakket rond breed evalueren. Het ondersteunt interne schoolbegeleiders die breed evalueren willen introduceren op school.
Cocreatief leiderschap realiseren.
Larock (2017).
 • Beleid

Cocreatief leiderschap realiseren.
Collaborative team teaching models
study.com
 • TEAM-teaching

Collaborative team teaching models
video met informatie over enkele mogelijke modellen
Convention on the right of persons with disabilities: On the right to inclusive education.
United Nations. (2016).
 • Inclusieve leeromgevingen
 • inclusieve leeromgevingen

Convention on the right of persons with disabilities: On the right to inclusive education.
Website: VN verdrag voor mensen met een beperking. 
Coöperatief leren
Artevelde Hogeschool
 • binnenklasdifferentiatie

Coöperatief leren
Coöperatief leren - Kagan
 • binnenklasdifferentiatie

Coöperatief leren - Kagan
Cuick-guides to inclusion. Ideas for educating students with disabilities.
Giangreco, M. & Beth Doyle, M. (2007).
 • inclusieve leeromgevingen

Cuick-guides to inclusion. Ideas for educating students with disabilities.
Boek: Beelden zeggen soms meer dan woorden. De cartoons  kunnen gebruikt worden om de dialoog te openen rond inclusie, diversiteit en samenwerking. 
Databank rond differentiatie en activerend werkvormen
 • breed evalueren
 • binnenklasdifferentiatie

Databank rond differentiatie en activerend werkvormen
BV-databank (bijvoorbeeld-databank) bevat didactisch materiaal en praktijkvoorbeelden van activerend hoger onderwijs. Op de website zijn er zowel voorbeelden als didactische informatie terug te vinden. Bij de beschrijving van elk individueel voorbeeld wordt e…
De Draad
Vignero, G.
 • Gedrag

De Draad
De jongen en de stervende zeesterren
 • Handelingsgericht werken

De jongen en de stervende zeesterren
De video van de jongen en de stervende zeesterren geeft met haar duidelijke boodschap weer dat 'de druppel op een gloeiende plaat-discussie' met simpel omdenken een heel andere insteek krijgt!
De klas van (n)u
De klas van (n)u
Smekens, E. (2017)
 • diversiteit waarderen en benutten
 • inclusieve leeromgevingen

De klas van (n)u
Boek: De kinderen in onze klassen zijn even divers als bonte bloemen: ieder kind groeit en bloeit op zijn eigen manier. Kinderen met verschillende talenten én uitdagingen zitten bij elkaar in de groep. De leraar heeft de taak om al die kinderen leerwinst te l…
De kracht van effectieve instructie
 • binnenklasdifferentiatie

De kracht van effectieve instructie
De leraar als klasmanager
Dekeyser Luc
 • binnenklasdifferentiatie

De leraar als klasmanager
De leraar als klasmanager wil (toekomstige) leerkrachten uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs uit Vlaanderen en Nederland een antwoord bieden op de vraag hoe je van een klasgroep een krachtige leerom…
De school van de ongelijkheid
De school van de ongelijkheid
Hirtt, N., Nicaise, I., De Zutter, D.
 • diversiteit waarderen en benutten

De school van de ongelijkheid
Boek: Dat het Vlaamse onderwijs zwaar tekortschiet, zelfs meer ongelijkheid reproduceert, is al langer bekend. Met feiten en cijfers in de hand maken de auteurs duidelijk dat het Vlaamse onderwijs zwaar te kort schiet en ongelijkheid reporduceert.
De Traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas
De Traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas
Horeweg, A.
 • Gedrag

De Traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas
In onze scholen lopen veel meer kinderen met een traumatische ervaring rond dan we dachten, in elke klas gemiddeld één. Met kennis van zaken en grote empathie schetst de auteur het gedrag van kinderen die aan mishandeling blootstaan en hoe gemakkelijk je als …
De uitgangspunten van handelingsgericht werken
HGW-HGD
 • Handelingsgericht werken

De uitgangspunten van handelingsgericht werken
Artikels: Twee basisartikels waarin de zeven uitgangspunten kort worden toegelicht en geïllustreerd. Goed vertrekpunt voor wie nog niets van HGW heeft gelezen. 
De verbindende school. Herstelrecht in het Nederlandse onderwijs
OostrikJan, H., Ruigrok, J. & van Vroonhoven, W.
 • Gedrag

De verbindende school. Herstelrecht in het Nederlandse onderwijs
Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid
 • Beleid
 • Redelijke aanpassingen
 • beleid
 • redelijke aanpassingen

Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid
Dialooginstrument HGW 2.0
Dialooginstrument HGW 2.0
NTO-effect - Nuyens, Tijn
 • Handelingsgericht werken

Dialooginstrument HGW 2.0
Het Dialooginstrument HGW brengt op vier domeinen de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld: leren, werkhouding, gedrag en gezondheid. Daarnaast beschrijft het leraargedrag op zeven domeinen: leren (instructie), leren (management), werkhouding, gedrag, ge…
Differentiated Classroom. Leading and Managing
Differentiated Classroom. Leading and Managing
Tomlinson Carol, Ann
 • binnenklasdifferentiatie

Differentiated Classroom. Leading and Managing
Boek: Dit boek geeft een antwoord op de vraag hoe leraren succesvol kunnen lesgeven aan een hele klas en tegelijkertijd hun aandacht richten op de individuele leerling. Het eerste deel behandelt leiding geven aan een heterogene groep leerlingen met verschille…
Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart
Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart
Goemans, A. & Steegen, A.
 • binnenklasdifferentiatie

Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart
Differentiatie/flexibele leerwegen
Royackers, J.
 • binnenklasdifferentiatie

Differentiatie/flexibele leerwegen
Bekijk poster van SDL-schoolmakers: handige en aantrekkelijke tool om in te zetten in de PDP en in gesprek te gaan rond differentiatie/flexibele leerwegen. zie ook online e-course via deze link  
Differentiëren: Small, medium, large
Differentiëren: Small, medium, large
Otto De Loor
 • Binnenklasdifferentiatie
 • binnenklasdifferentiatie

Differentiëren: Small, medium, large
Directe instructie
Schmeir, M.

Directe instructie
Dit is Sil!
Dik&Stijlloos
 • diversiteit waarderen en benutten
 • gedrag

Dit is Sil!
Leuk filmpje rond anders kijken naar kinderen vanuit inclusie oa. diversiteit waarderen en benutten
DIVA - breed evalueren
DIVA
 • Breed evalueren

DIVA - breed evalueren
Diva (Diversiteit in actie) gaat dieper in op manieren om jouw leerlingen te betrekken bij het evaluatieproces. Op die manier verhoog je motivatie en eigenaarschap over het eigen leerproces. inclusief casussen, oefeningen en checklists.
DIVA - Diversiteit in actie
DIVA
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten

DIVA - Diversiteit in actie
Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Diva benadert omgaan met diversiteit zowel vanuit een visie op div…
Diversiteitsbarometer
Groenez, S., Vantieghem, W., Lamberts, M., & Van Avermaet, P. (2018)
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten
 • inclusieve leeromgevingen

Diversiteitsbarometer
Webpagina: Unia liet een onderzoek uitvoeren over gelijke kansen in de scholen van de drie gemeenschappen. 
Doeltreffend klasbeheer
Doeltreffend klasbeheer
Rendant

Doeltreffend klasbeheer
Boek
Doos vol Potential: gespreksstarters over diversiteit en inclusie
Doos vol Potential: gespreksstarters over diversiteit en inclusie
Wilssens, M., Milants, M., Boonen, H. & Van de Putte, I.
 • Verbindend samenwerken
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • Inclusieve leeromgevingen

Doos vol Potential: gespreksstarters over diversiteit en inclusie
De gespreksstarters van Potential vormen een opstap om in gesprek te gaan met collega's over diversiteit en inclusie. Ze vertrekken van vragen zoals ‘Hoe versterk je de band met je leerlingen?’ of ‘Hoe betrek je alle ouders bij je klaswerking?’. Ze tonen ook …
Duidelijk Nederlands op school
Onderwijscentrum Brussel
 • Verbindend samenwerken

Duidelijk Nederlands op school
Boek: Hoe communiceer je duidelijk met ouders in het secundair onderwijs. 
Duidelijk Nederlands op school basisonderwijs
Onderwijscentrum Brussel
 • Verbindend samenwerken
 • verbindend samenwerken

Duidelijk Nederlands op school basisonderwijs
Boek: Hoe communiceer je duidelijk met ouders in het basisonderwijs
Een eerlijk kans. Basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede
Een eerlijk kans. Basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede
Janssens, A. & Trimbos, D. (2014)
 • Verbindend samenwerken
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten
 • verbindend samenwerken

Een eerlijk kans. Basisonderwijs voor kinderen in kansarmoede
Boek: Weg met de clichés over kansarme kinderen in de lagere school
Een leidraad voor de klassenraad Samen beslissen over scharniermomenten in de schoolloopbaan van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
De Smet, M., D’Haeyer, J., Meirsschaut, M. & Naert, L.
 • iac
 • verbindend samenwerken
 • zorgcontinuüm

Een leidraad voor de klassenraad Samen beslissen over scharniermomenten in de schoolloopbaan van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Een mond vol zorg
OVSG
 • Zorgcontinuüm
 • zorgcontinuüm

Een mond vol zorg
Een mond vol zorgt gidst je door het M-decreet.
Eerste hulp voor startende leerkrachten: brede basiszorg
Thomas More
 • zorgcontinuüm

Eerste hulp voor startende leerkrachten: brede basiszorg
Website: Website vanuit de lerarenopleiding van Thomas More-hogeschool die (startende) leraren bondig aanreikt hoe zij het zorgbeleid mee kunnen realiseren door hun brede basiszorg in de klas te versterken. 
Eerste hulp voor starters - BKD
Lerarenopleiding Thomas More
 • binnenklasdifferentiatie

Eerste hulp voor starters - BKD
Deze site geeft je praktische modellen en richtlijnen om te differentiëren naar: Doelen Leerinhoud Aanbiedingswijze Onderwijsleermiddelen Groeperingsvorm Begeleiding Evaluatie
Effectief samenwerken. De driehoek van verantwoordelijke relaties.
Effectief samenwerken. De driehoek van verantwoordelijke relaties.
de Jong, M. (2019)
 • verbindend samenwerken

Effectief samenwerken. De driehoek van verantwoordelijke relaties.
Zie ook: https://www.kessels-smit.com/files/hand-out_driehoeken.pdf
Effectieve feedback in het onderwijs.
Effectieve feedback in het onderwijs.
Coppieters, J. (2019).
 • Breed evalueren
 • Binnenklasdifferentiatie
 • breed evalueren
 • binnenklasdifferentiatie

Effectieve feedback in het onderwijs.
Boek: effectieve feedback met praktijkvoorbeeld
Evaluatie van leerlingen: klim naar een hoger niveau
Klasse
 • breed evalueren

Evaluatie van leerlingen: klim naar een hoger niveau
Evaluatiecriteria
faculteit Wetenschappen KULeuven
 • breed evalueren

Evaluatiecriteria
Evalueren is veel meer dan een cijfer geven!
Klasse
 • breed evalueren

Evalueren is veel meer dan een cijfer geven!
Evalueren zonder punten? Ja of neen?
Moerkerke Charlotte
 • breed evalueren

Evalueren zonder punten? Ja of neen?
Dit korte filmpje toont je twee manieren van feedback geven aan leerlingen. Het is een prima aanzet tot zelfreflectie of reflectie met het hele schoolteam.
Examens of permanente evaluatie?
Klasse
 • breed evalueren

Examens of permanente evaluatie?
Expliciete Directe Instructie 2.0
Expliciete Directe Instructie 2.0
Hollingsworth, J. & Ybarra, S.

Expliciete Directe Instructie 2.0
Het boek ‘EDI 2.0: tips en technieken voor een goede les’ is een klassieker die al vele jaren in de top 10 van meest verkochte onderwijsboeken staat. Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren waarderen het boek vanwege de praktische toepasbaarheid in de…
Facebook pagina over omgaan met gedrag

Facebook pagina over omgaan met gedrag
Een Facebookpagina waarop iedereen zich kan abonneren, is ‘Alles over gedrag’. Je vindt er bv. een filmpje dat zinvol uitdrukt hoe we kijken naar gedrag vanuit een groeigerichte (growth) mindset
Fase 0 - brede basiszorg
prodiagnostiek
 • zorgcontinuüm

Fase 0 - brede basiszorg
Brede basiszorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school vanuit een visie op zorg de ontwikkeling van alle leerlingen stimuleert en problemen tracht te voorkomen door een krachtige leeromgeving te bieden, de leerlingen systematisch op te volgen en actief …
Fase 1 - verhoogde zorg
Prodiagnostiek
 • zorgcontinuüm

Fase 1 - verhoogde zorg
Verhoogde zorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school extra zorg voorziet onder de vorm van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen, en voorafgaand…
Fase 2 - Uitbreiding van zorg
prodiagnostiek
 • zorgcontinuüm

Fase 2 - Uitbreiding van zorg
Uitbreiding van zorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school de maatregelen uit de fase van verhoogde zorg onverkort verderzet en het CLB een proces van handelingsgerichte diagnostiek opstart. Het CLB richt zich daarbij op een uitgebreide analyse van…
Fase 3 - Individueel aangepast curriculum (IAC)
prodiagnostiek
 • zorgcontinuüm

Fase 3 - Individueel aangepast curriculum (IAC)
Specifieke onderwijsbehoeften vragen om aanpassingen in de school en/of klas. Deze aanpassingen zijn soms niet redelijk voor de school of kunnen er niet voldoende voor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen (zie M-decreet)…
Fitting in a Cardboard
 • diversiteit waarderen en benutten

Fitting in a Cardboard
Five Rules of Design Thinking to Reach All Students
Michael Roush TedX
 • inclusieve leeromgevingen
 • udl

Five Rules of Design Thinking to Reach All Students
Flexibele leerwegen. Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs
Flexibele leerwegen. Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs
Vandecandelaere, M., Van den Branden, N., Juchtmans, G., Vandenbroeck, M., De Fraine, B.
 • Beleid

Flexibele leerwegen. Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs
Dit boek brengt het verhaal van scholen die zich flexibel organiseren, binnen het wettelijk kader en zonder het gemeenschappelijk curriculum uit het oog te verliezen. 
Gedragsmanagement in de klas! Het pocketboek.
Gedragsmanagement in de klas! Het pocketboek.
Hook, P & Vaes, A.

Gedragsmanagement in de klas! Het pocketboek.
Boek
Gedragsproblemen - de piramide van Pavlov
Onderwijs in ontwikkeling

Gedragsproblemen - de piramide van Pavlov
Video: In dit filmpje wordt in een notedop weergegeven wat je als docent, team en schoolleiding kan doen om gedragsproblemen structureel te verminderen.  
Gelaagdheid in differentiatie
 • binnenklasdifferentiatie

Gelaagdheid in differentiatie
Omgaan met verschillen in de klas en de lerarenopleiding is – mede door ontwikkelingen op vlak van het M-decreet en handelingsgericht werken – een grote uitdaging voor scholen. Het innovatiefonds Gelaagdheid in Differentiatie (GID) ging dan ook na wat de krit…
Gelaagdheid in differentiatie

Gelaagdheid in differentiatie
Gelijke kansen in de school: Diversiteit in vijf thema’s.
Gelijke kansen in de school: Diversiteit in vijf thema’s.
Mitchell, D. (2018)
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten
 • beleid
 • inclusieve leeromgevingen

Gelijke kansen in de school: Diversiteit in vijf thema’s.
Boek:    De maatschappij is diverser dan ooit en dat stelt scholen voor bijzondere uitdagingen. De auteur wil (aankomende) leraren en andere onderwijsprofessionals bewust maken van de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van kansenongelijkheid. …
Gemotiveerd.be
 • Zorgcontinuüm
 • Beleid
 • zorgcontinuüm
 • beleid

Gemotiveerd.be
Het doel van dit draaiboek is om scholen een leidraad aan te bieden om te komen tot een eenduidige, effectieve begeleiding van leerlingen met specifieke onder-wijsbehoeften in het basis- en secundair onderwijs en ter ondersteuning van de handelingsplanning in…
Gender op school: meer dan een jongens-meisjeskwestie.
Gender op school: meer dan een jongens-meisjeskwestie.
Van Maele, D., Michalek, N., Engels, N., Laevers, F., Lombaerts, K., & Van Houtte, M. (2015).
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten

Gender op school: meer dan een jongens-meisjeskwestie.
Geprikkeld om te weten: studeren met autisme.
Van Hees Valérie, Roeyers Herbert
 • diversiteit waarderen en benutten

Geprikkeld om te weten: studeren met autisme.
Het educatief pakket ‘GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren met autisme’ is een initiatief van de Arteveldehogeschool en heeft tot doel de lectoren, docenten, professoren, studentenbegeleiders, studenten, ouders en hulpverleners te sensibiliseren en te informeren…
Geweldloos verzet op school. Een nieuwe kijk op gedragsproblemen
Geweldloos verzet op school. Een nieuwe kijk op gedragsproblemen
Van Nus, W.
 • Gedrag

Geweldloos verzet op school. Een nieuwe kijk op gedragsproblemen
Dit boek – bedoeld voor alle onderwijsvormen en -niveaus – beschrijft de basisprincipes van geweldloos verzet en geeft veel voorbeelden uit de praktijk. Ook bevat het een stappenplan waarmee leraren direct aan de slag kunnen. Daarnaast geeft het concrete hand…
Goed geGOKt? Reflecties op twintig jaar gelijke-onderwijskansenbeleid in Vlaanderen.
Goed geGOKt? Reflecties op twintig jaar gelijke-onderwijskansenbeleid in Vlaanderen.
Van Avermaet, P., Van Den Branden, K., & Heylen, L. (2010).
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten

Goed geGOKt? Reflecties op twintig jaar gelijke-onderwijskansenbeleid in Vlaanderen.
Boek: Reflecties op twintig jaar gelijke-onderwijskansenbeleid in Vlaanderen
Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! De basis voor zelfsturing en leren leren. Praktijkboek voor het basisonderwijs
Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! De basis voor zelfsturing en leren leren. Praktijkboek voor het basisonderwijs
Malfait, C.
 • Binnenklasdifferentiatie
 • binnenklasdifferentiatie

Groeien in executieve functies. Hoe? Zo! De basis voor zelfsturing en leren leren. Praktijkboek voor het basisonderwijs
Plannen, aandacht, geheugen ... het zijn maar enkele van de vele vaardigheden die je nodig hebt als leerling om leerstof te verwerken. Als leraar is het dan ook belangrijk om deze executieve functies (EF) te ondersteunen, verder te ontwikkelen en uit te dage…
Groepsplan gedrag: planmatig werken aan passend onderwijs
Groepsplan gedrag: planmatig werken aan passend onderwijs
van Overveld, K. (2016) Uitgeverij Pica
 • Zorgcontinuüm
 • Gedrag

Groepsplan gedrag: planmatig werken aan passend onderwijs
Groepsplan Gedrag is een praktisch boek voor leraren en begeleiders in het primair onderwijs die gedragsproblemen in de klas willen voorkomen en aanpakken. Het hart van het boek bestaat uit het Groepsplan Gedrag: een formulier met concrete en praktische aanwi…
Grote lijnen van het M-decreet
Onderwijs Vlaanderen
 • Beleid
 • zorgcontinuüm
 • redelijke aanpassingen

Grote lijnen van het M-decreet
Beknopte, toegankelijke omschrijving van de decretaal bepaalde omschrijving van HGW en zorgcontinuüm  (voeg #Zorgcontinuum toe aan de link) vanuit het Departement Onderwijs & Vorming.
Growth mindset: fixed versus growth
 • Diversiteit waarderen en benutten

Growth mindset: fixed versus growth
inspelen op groei ipv op beperkte groei
Handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces.
Handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces.
Pameijer, N., Denys, A., Timbremont, B., Van de Veire, H.
 • Handelingsgericht werken
 • handelingsgericht werken

Handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces.
Boek: In dit basisboek rond Handelingsgericht Werken worden een aantal ontwikkelen binnen het kader gegeven en wordt er ingezoemd hoe onderwijsprofessionals kunnen samen werken aan  schoolsucces. 
Handelingsgericht werken - website
HGW-HGD
 • Handelingsgericht werken
 • handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken - website
Themagerichte website van de Vlaamse netoverschrijdende stuurgroep HGW/HGD die de zeven uitgangspunten goed concretiseert en alle materialen bundelt van de jaarlijkse ontmoetingsdagen. Je vindt er dan ook powerpoints en andere bruikbare materialen. 
Handelingsgericht werken - website
Noelle Pameijer
 • Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken - website
Website HGW van Noelle Pameijer  
Handelingsgericht werken in de klas: De leerkracht doet ertoe!
Handelingsgericht werken in de klas: De leerkracht doet ertoe!
Pameijer, N., van Beukenring, T., de Lange, S., Schulpen, Y. & Van de Veire, H. (2010)
 • Handelingsgericht werken
 • handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken in de klas: De leerkracht doet ertoe!
Hét basiswerk rond handelingsgericht werken voor leerkrachten, met een goede samenvatting van de uitgangspunten in hoofdstuk 1. De site van Acco bij het boek bevat tal van interessante gratis downloads om HGW te implementeren in de klas, o.a. kindplannen, kij…
Handelingsgericht werken in het basisonderwijs.
Bellekens, C., Leonard, C., De Feyter, L., De Schauwer, E. & Van de Putte, I. (2015)
 • handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken in het basisonderwijs.
Handelingsgericht werken inspiratie uit Nederland
wij-leren.nl
 • handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken inspiratie uit Nederland
Handelingsgericht werken op school: Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag
Handelingsgericht werken op school: Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag
Pameijer, N., van Beukenring, T., Schulpen, Y. & Van de Veire, H. (2007)
 • Handelingsgericht werken
 • handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken op school: Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag
Boek: Het basiswerk rond handelingsgericht werken voor zorgteams, interne en externe leerlingbegeleiders,  met  interessante gratis downloads om HGW te implementeren. 
Handelingsgericht werken: een kader.
Pameijer, N. & Van de Veire, H. (2013)
 • Handelingsgericht werken
 • handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken: een kader.
Artikel: Een kort artikel waar HGW wordt gekaderd en de zeven uitganspunten worden uitgelegd
Handelingsgericht werken: kindgesprek.
Leraar24
 • Handelingsgericht werken
 • handelingsgericht werken
 • verbindend samenwerken

Handelingsgericht werken: kindgesprek.
Handelingsgericht werken: trainingswijzer met 28 praktijkscènes op DVD
Handelingsgericht werken: trainingswijzer met 28 praktijkscènes op DVD
Nuyens, Tijn; Meer, Nico van der
 • Handelingsgericht werken
 • handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken: trainingswijzer met 28 praktijkscènes op DVD
Training, bedoeld voor gebruik binnen school en opleiding, om de implementatie van de 1-zorgroute en Handelingsgericht Werken binnen scholen te ondersteunen. De scènes op de DVD zijn voorbeelden van gesprekken en overleggen zoals deze plaatsvinden in de versc…
Handelingsgericht werken:Mag het een beetje meer zijn? Onderzoek naar handelingsgericht werkenin het Vlaamse basisonderwijs.
Van de Putte, I. & De Schauwer, E.
 • Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken:Mag het een beetje meer zijn? Onderzoek naar handelingsgericht werkenin het Vlaamse basisonderwijs.
1Handelingsgericht werken:Mag het een beetje meer zijn? Onderzoek naar handelingsgericht werkenin het Vlaamse basisonderwijs. Inge Van de Putte en Elisabeth De SchauwerSamenvatting Scholen willen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en deondersteuning aan leerli…
Handvatten om breed evalueren waar te maken.
Vandeputte Saskia & Mattheeuws Koen
 • Breed evalueren

Handvatten om breed evalueren waar te maken.
Herstel gericht werken
Maria Beerten

Herstel gericht werken
Maria Beerten geeft bruikbare inzichten mee rond ‘herstelgericht werken’ (cfr vormingsdag regio Gent). Deze inzichten kunnen benut worden in heel wat trajecten en vragen op vlak van gedragsmoeilijkheden.
Herstelgericht werken op school
Maria Beerten
 • Gedrag

Herstelgericht werken op school
Maria Beerten geeft bruikbare inzichten mee rond ‘herstelgericht werken’(cfr vormingsdag regio Gent)
Herstelgericht werken op school
 • Gedrag

Herstelgericht werken op school
Herwerkte handleiding: de realisatie van kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula
Katholiek onderwijs Vlaanderen
 • Zorgcontinuüm
 • Redelijke aanpassingen
 • zorgcontinuüm
 • redelijke aanpassingen

Herwerkte handleiding: de realisatie van kwaliteitsvolle individueel aangepaste curricula
Is voor een leerling de beslissing tot een IAC genomen, dan vind je in deze herwerkte handleiding: beknopt de basisinformatie met betrekking tot IAC drie belangrijke uitgangspunten bij het opstarten van een IAC kapstokken voor de realisatie van kwal…
Het 4 ogen principe. 1 + 1 = 3; Door de samenwerking van meerdere professionals in een groep kun je beter afgestemd kinderen begeleiden. Meer professionele handen in de klas maakt het onderwijs sterker.
Politiek, K., Janse, B. Huisman, A.
 • TEAM-teaching

Het 4 ogen principe. 1 + 1 = 3; Door de samenwerking van meerdere professionals in een groep kun je beter afgestemd kinderen begeleiden. Meer professionele handen in de klas maakt het onderwijs sterker.
Als groepsleerkracht samen met de onderwijsassistent de groep zo optimaal mogelijk begeleiden. 4 ogen kijken, signaleren, praten en vooral 2 paar ogen delen, bespreken samen ervaringen van het begeleidingsproces van de groep. Elkaar triggeren om samen sterker…
Het contextueel denken
Het contextueel denken
Heylen, M. & Janssens, K.

Het contextueel denken
Boek: 
Het didactisch werkvormen boek
Het didactisch werkvormen boek
Winkels, J. & Hoogeveen, P
 • binnenklasdifferentiatie

Het didactisch werkvormen boek
Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk.
Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk.
Bijkerk, L. & van der Heide, W.
 • activerende werkvormen
 • binnenklasdifferentiatie

Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk.
Boek: Dit boek biedt 130 activerende werkvormen om  een goede balans te bekomen tussen de activiteiten van de studenten en de leerkracht.  De auteurs baseren zich op de vier fasen van ervaringsleren van Kolb: conceptualiseren, toepassen, ervaren en reflectere…
Het ontroerende moment waarop Florian medaille opdraagt aan zijn overleden leraar
het laatste nieuws
 • de leerkracht doet ertoe
 • handelingsgericht werken

Het ontroerende moment waarop Florian medaille opdraagt aan zijn overleden leraar
Het recht van alle kinderen. Inclusief onderwijs het perspectief van ouders en leerlingen.
Het recht van alle kinderen. Inclusief onderwijs het perspectief van ouders en leerlingen.
Van Hove, G.
 • inclusieve leeromgevingen

Het recht van alle kinderen. Inclusief onderwijs het perspectief van ouders en leerlingen.
Boek: Overal ter wereld voeren kinderen met een handicap, samen met hun ouders, leerkrachten en andere professionelen, een dagelijkse strijd om volwaardig te worden opgenomen in een gewone klas. Maar 'inclusie' boezemt velen nog angst in of botst op tal van v…
HGW
OVSG & POV
 • handelingsgericht werken

HGW
Videofragment: Een helder instructiefilmpje vanuit de prioritaire nascholing Expeditie M van de onderwijskoepels OVSG & POV.
HGW 2.0 - minder onderwijzen, meer leren
HGW 2.0 - minder onderwijzen, meer leren
bazalt - van der Meer, N.
 • handelingsgericht werken

HGW 2.0 - minder onderwijzen, meer leren
Het betrekken van leerlingen (en hun ouders) bij het leren, maakt je onderwijs uitvoerbaarder én beter; meer leren, minder onderwijzen.  In HGW 2.0 worden de principes van handelingsgericht werken en de inzichten van prof. John Hattie gecombineerd.
Hoe effectief is handelingsgericht werken?
de Vries, P.
 • Handelingsgericht werken
 • Zorgcontinuüm
 • handelingsgericht werken
 • zorgcontinuüm

Hoe effectief is handelingsgericht werken?
Een veel toegepaste werkwijze vandaag de dag is handelingsgericht werken (HGW), maar het effect ervan is niet altijd duidelijk. Doen we wel de goede dingen? Dragen we hiermee daadwerkelijk bij aan de ontwikkeling van kinderen? In dit artikel leggen we de uitg…
Hoe werk je handelingsgericht?- you tube
hart voor onderwijs
 • Handelingsgericht werken

Hoe werk je handelingsgericht?- you tube
Video: Voorbeeld van een school die getuigt waarom en hoe ze handelingsgericht werken proberen te implementeren. (5'58")
Hoe werken graadklassen?
Klasse

Hoe werken graadklassen?
Hoogbegaafdheid in je klas 6 tips
Klasse
 • diversiteit waarderen en benutten

Hoogbegaafdheid in je klas 6 tips
aanvullen
Ieders leer-kracht: binnenklasdifferentiatie in de praktijk
Ieders leer-kracht: binnenklasdifferentiatie in de praktijk
Struyven, K., Gheyssens, E., Coubergs, C., Engels, N.
 • binnenklasdifferentiatie

Ieders leer-kracht: binnenklasdifferentiatie in de praktijk
Boek: Leerverschillen zijn inherent aan elke klaspraktijk. Om positief om te gaan met deze verschillen binnen de klas en iedere leerling in de klas maximale leerkansen te bieden, is binnenklasdifferentiatie wenselijk. Ieders leer-kracht wil een praktijkgerich…
Ieders Leer-kracht. Binnenklasdifferentiatie in de praktijk
Ieders Leer-kracht. Binnenklasdifferentiatie in de praktijk
Katrien Struyven (Auteur) , Catherine Coubergs (Auteur) , Esther Gheyssens (Auteur) , Nadine Engels (Auteur)

Ieders Leer-kracht. Binnenklasdifferentiatie in de praktijk
In team in de klas
AUGent
 • TEAM-teaching

In team in de klas
met uigebreide materialenbank
In-clues
In-clues
Lebeer, J. (2017)
 • Inclusieve leeromgevingen
 • inclusieve leeromgevingen

In-clues
Boek: Dit boek bundelt de belangrijkste realisaties van het In-clues network, een Europees onderzoeksproject rond inclusie en cognitieve educatie.
Including Samuel - preview
Including Samuel - preview
Dan Habib
 • Inclusieve leeromgevingen
 • inclusieve leeromgevingen

Including Samuel - preview
Video: Vanuit zijn eigen ervaring met zijn zoon Daniël doorloopt de fotojournalist Dan Habid de moeilijke mindshift naar het inclusieve denken. Het doorlopen van de verschillende fasen van het zorgcontinuüm gebeurt niet zonder moeilijkheden. Van brede basiszo…
Inclusie waarom? Daarom!
Inclusie waarom? Daarom!
Ouders voor inclusie
 • Inclusieve leeromgevingen
 • inclusieve leeromgevingen

Inclusie waarom? Daarom!
Publicatie: Deze vertaling van het boekje ‘Quatre petits coins de rien du tout‘ illustreerden we met voorbeelden uit onze omgeving.
Inclusief onderwijs hoe is het echt
Klasse
 • inclusieve leeromgevingen

Inclusief onderwijs hoe is het echt
Artikel: Inclusief onderwijs hoe is het echt aan de hand van een getuigenis
Inclusief onderwijs in de praktijk.
Inclusief onderwijs in de praktijk.
Mortier, K., De Schauwer, E., Van de Putte, I. & Van Hove, G. (2010).
 • Inclusieve leeromgevingen
 • inclusieve leeromgevingen

Inclusief onderwijs in de praktijk.
Boek: Dit boek biedt informatie voor iedereen die zich in de praktijk van het inclusief onderwijs wil verdiepen. Eerst wordt een definitie en een kader geschetst waarin inclusief onderwijs kan worden gesitueerd. Hierbij worden een aantal aandachtspunten meege…
Inclusief onderwijs: Dilemma's en uitdagingen
Inclusief onderwijs: Dilemma's en uitdagingen
Hans Schuman (2010)
 • inclusieve leeromgevingen

Inclusief onderwijs: Dilemma's en uitdagingen
Boek: Inclusief onderwijs, dilemma's en uitdagingen beschrijft de worsteling van het onderwijs met het omgaan met en het vormgeven van diversiteit.
Inclusive education in action
European Agency for special needs and inclusive edcuation
 • Inclusieve leeromgevingen
 • inclusieve leeromgevingen

Inclusive education in action
Website -Engelstalig met praktijkmateriaal en bronnen rond inclusive onderwijs. 
Inclusive education: What needs to be done?
Unicef
 • inclusieve leeromgevingen

Inclusive education: What needs to be done?
Website: Unicef zoomt in op wat er nodig is om inclusief onderwijs te verwezenlijken
Index voor inclusie, werken aan leren en participeren op school
Index voor inclusie, werken aan leren en participeren op school
Booth, T. & Ainscow, M. (2015)
 • Beleid
 • Inclusieve leeromgevingen
 • diversiteit waarderen en benutten
 • verbindend samenwerken
 • beleid
 • inclusieve leeromgevingen

Index voor inclusie, werken aan leren en participeren op school
Boek: De 'Index voor inclusie' is een praktisch hulpmiddel om het proces naar "een zorgbrede school" op elke school te ondersteunen. De index biedt scholen een effectief proces van (zelf)evaluatie en ontwikkeling, dat gebaseerd is op de inzichten van directie…
Inspiratiebundel 'Omgaan met ongewenst gedrag in het gewoon basisonderwijs'
Katholiek onderwijs
 • Gedrag

Inspiratiebundel 'Omgaan met ongewenst gedrag in het gewoon basisonderwijs'
De laatste jaren krijgen we veel vragen van basisscholen over hoe zij met ongewenst gedrag bij leerlingen kunnen omgaan. Ongewenst gedrag aanpakken is niet eenvoudig. Elke leerling is verschillend, en wat voor de ene leerling werkt, kan voor de andere leerlin…
Inspirerend coachen
Inspirerend coachen
Clement, J.
 • Beleid
 • verbindend samenwerken

Inspirerend coachen
'Inspirerend coachen' is gegroeid uit de praktijk van coaching en opleiding van coaches. Het is bedoeld voor een brede doelgroep: managers en leidinggevenden, leraren en opvoeders, adviseurs en hulpverleners. Er worden zeven coachingsvaardigheden beschreven d…
Interactieve afbeeldingen maken
 • binnenklasdifferentiatie

Interactieve afbeeldingen maken
Interactieve werkvormen
Steunpunt GOK
 • binnenklasdifferentiatie

Interactieve werkvormen
Jaarklassen weg ermee
Klasse
 • Beleid

Jaarklassen weg ermee
aanvullen
Kinderen doen het goed als ze kunnen!
Kinderen doen het goed als ze kunnen!
Ablon, S.
 • Gedrag

Kinderen doen het goed als ze kunnen!
Video: Dr. Stuart bouwt zijn verhaal op aan de hand van de volgende quote: “Kinderen doen het goed als ze het kunnen.”
Klaar voor redelijke aanpassingen
Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M.
 • Redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen
Klasmanagement en reflectie
Klasmanagement en reflectie
Valcke, M & De Craene, B.

Klasmanagement en reflectie
Boek
Klasmanagement in een gedifferentieerde klas
Smets, W.
 • Gedrag
 • Binnenklasdifferentiatie
 • binnenklasdifferentiatie
 • gedrag

Klasmanagement in een gedifferentieerde klas
Klasopstellingen
Klasse
 • binnenklasdifferentiatie

Klasopstellingen
Sommige klasopstellingen helpen bij binnenklasdifferentiatie
Klassiek lesgeven aan het bord is onmogelijk
Klasse
 • binnenklasdifferentiatie

Klassiek lesgeven aan het bord is onmogelijk
Maximaal differentiëren in de klas
Kleine kinderen, grote kansen: hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid.
Kleine kinderen, grote kansen: hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid.
Roose, I., Pulinx, R., & Van Avermaet, P. (2014).
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten

Kleine kinderen, grote kansen: hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid.
PDF Boek: Hoe kleuter leraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid 
Krachtig onderwijs binnen een brede basiszorg : Brede basiszorg volgens het M-decreet
school+visie
 • zorgcontinuüm

Krachtig onderwijs binnen een brede basiszorg : Brede basiszorg volgens het M-decreet
augustus 2014
Kwaliteitsvol inclusief onderwijs in het belang van het kind.
Kinderrechtencommissariaat & Unia (2018).
 • inclusieve leeromgevingen

Kwaliteitsvol inclusief onderwijs in het belang van het kind.
Webpagina: Unia en het Kinderrechtencommissariaat belichten in deze tekst hoe het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind samen gerespecteerd kunnen worden bij het verwezenlijken van het recht op i…
Laat je beoordelen door je leerlingen
Klasse
 • Breed evalueren

Laat je beoordelen door je leerlingen
Laat je beoordelen door je leerlingen
Klasse
 • Breed evalueren
 • Verbindend samenwerken

Laat je beoordelen door je leerlingen
Renzo Vercammen, leraar natuurwetenschappen, denkt dat hij wel weet hoe hij overkomt op zijn leerlingen. Maar wanneer hij zich door zijn leerlingen laat evalueren, moet hij toch even slikken.
Leerlingen plannen toetsen en taken zelf
Klasse

Leerlingen plannen toetsen en taken zelf
Leerlinggesprek
van Weringh, E.

Leerlinggesprek
In het onderwijs wordt veel tegen en over leerlingen gepraat, maar veel minder met leerlingen. Bij het opstellen van doelen en plannen komen leerlingen weinig aan het woord. Toch blijkt, dat veel leerkrachten het wel belangrijk vinden om in gesprek te gaan me…
Leren differentiëren
Schoolmakers
 • Binnenklasdifferentiatie
 • binnenklasdifferentiatie

Leren differentiëren
Website: Inspirerend materiaal en E cursus omtrent differentiëren
Leren leren pintrestpagina
Poppe, V.

Leren leren pintrestpagina
Leren omgaan met diversiteit in de klas. Het GOL(L)D concept in de praktijk.
Leren omgaan met diversiteit in de klas. Het GOL(L)D concept in de praktijk.
Van de Putte, I & De Schauwer, E. (2018)
 • Verbindend samenwerken
 • verbindend samenwerken

Leren omgaan met diversiteit in de klas. Het GOL(L)D concept in de praktijk.
Boek: Met een steeds diversere samenleving en inclusiemaatregelen zoals het M-decreet evolueren we meer en meer naar een onderwijspraktijk waarbij het zorgcontinuüm in iedere school terug te vinden is. Van de leerkracht wordt verwacht dat hij participatie van…
Leren zichtbaar maken
 • Binnenklasdifferentiatie

Leren zichtbaar maken
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs
Coppens, L., Schneijderberg, M., & van Kregten, C.
 • Gedrag

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de vele getraumatiseerde leerlin…
Lezing Loui Lord Nelson

Lezing Loui Lord Nelson
Korte tekst met basisinformatie over UDL van LLL Nelson zelf, gegeven op een presentatie Stad Antwerpen.
M-cirkel
Topunt Gent
 • Redelijke aanpassingen

M-cirkel
Handleiding van de M-cirkel voorgesteld op de ontmoetingsdag HGW
M-decreet survival guide.
Go!

M-decreet survival guide.
Meer uitgebreide brondocumenten van de verschillende onderwijskoepels waarin het zorgcontinuüm wordt geconcretiseerd met voorbeelden uit de onderwijspraktijk. zorgcontinuüm, p.35)
Maak je les uitdagender met UDL
Klasse

Maak je les uitdagender met UDL
Meer impact van de leraar op het leren
Kopmels, D. & Hattie, J.
 • Binnenklasdifferentiatie
 • binnenklasdifferentiatie

Meer impact van de leraar op het leren
In dit artikel treft u een samenvatting van de essentie van de ‘leerlinggerichte’ leraar, volgens Hattie. Het wil u prikkelen om samen met uw team na te denken over wat een ‘leerlingge-richte’ leraar is. Het wil u prikkelen om samen met uw team na te denken o…
Meertaligheid - website
Steunpunt diversiteit en leren
 • Diversiteit waarderen en benutten

Meertaligheid - website
Website omtrent meertaligheid
Meertaligheid in onderwijs
Piet van Avermaet Tedx
 • diversiteit waarderen en benutten

Meertaligheid in onderwijs
Waarom moeten we op school maar één taal spreken? Heeft dat zin? Professor Van Avermaet geeft inzicht in de zin en onzin van taalideologie
Meesterlijk! 1: Stilzitten verboden
Klasse
 • binnenklasdifferentiatie

Meesterlijk! 1: Stilzitten verboden
Meester Chris pakt zijn les creatief aan, waardoor hij de verschillende leerprofielen, interesses en leerstatus van zijn leerlingen aanspreekt. Bovendien differentieert hij in de opdrachten door basisleerstof (de moetjes) en verdiepende leerstof (de magjes) t…
Meesterlijk! 2: Hoekenwerk
Klasse
 • hoekenwerk
 • binnenklasdifferentiatie

Meesterlijk! 2: Hoekenwerk
Meester Jan gebruikt hoekenwerk tijdens zijn les Wereldoriëntie over ‘klimaat’. Hierdoor krijgt hij ruimte om leerlingen die dit nodig hebben extra ondersteuning te bieden. Door de leerlingen in duo’s te laten werken, leren ze ook van elkaar. Hij geeft aan da…
Meesterlijk! 3: Contractwerk
Klasse
 • contractwerk
 • binnenklasdifferentiatie

Meesterlijk! 3: Contractwerk
Meester Ivan differentieert in zijn klas en heeft onder andere aandacht voor breed evalueren, in dit geval door na stellingen ‘eens’ of ‘niet’ eens aan te geven door naar voor en naar achter te stappen. Hij gebruikt daarbij contractwerk.
Meet The Normals -Adventures in UDL
National Disability Authority

Meet The Normals -Adventures in UDL
Met een handicap naar de school van je keuze
Unia
 • Redelijke aanpassingen

Met een handicap naar de school van je keuze
Met deze brochure wil Unia het begrip ‘redelijke aanpassingen’ toelichten voor alle betrokkenen: leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties, en actoren uit de onderwijswereld. Daarbij worden goede praktijkvoorbeelden aangehaald. Redelijke aanpassi…
Metrotaal
Validiv

Metrotaal
Metrotaal - Mind the gap wil basisscholen en hun begeleiders inspireren en professionaliseren bij het werken aan een open talenbeleid waar àlle talen ‘thuis’ mogen zijn. Wil je graag deze reis aangaan? Dan ben je op de juiste plaats.
Metrotaal
Validiv

Metrotaal
Metrotaal - Mind the gap wil basisscholen en hun begeleiders inspireren en professionaliseren bij het werken aan een open talenbeleid waar àlle talen ‘thuis’ mogen zijn. Wil je graag deze reis aangaan? Dan ben je op de juiste plaats.
Mijn punten graag!
Klasse
 • breed evalueren

Mijn punten graag!
Mindset
Mindset
Dweck, C.A.
 • diversiteit waarderen en benutten

Mindset
Boek: Dit boek gaat over de mindset of grondhouding van iemand (de combinatie van intelligentie en vaardigheden) en hoe dit een verschil kan maken in succes hebben. 
Module UDL
PXL en Siho

Module UDL
Naar een Inclusief Onderwijssysteem in België: inspiratie en voorbeelden (2019)
UNIA
 • inclusieve leeromgevingen

Naar een Inclusief Onderwijssysteem in België: inspiratie en voorbeelden (2019)
Webpagina: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen om onze scholen inclusief te maken? Dit rapport geeft een antwoord op die vraag. 
Nieuw licht op gedragsproblemen
Nieuw licht op gedragsproblemen
Hiemstra, K., Sanders, M., Schafrat, W.

Nieuw licht op gedragsproblemen
PDF
Nieuwe autoriteit. Samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving
Nieuwe autoriteit. Samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving
Omer, H.
 • Gedrag

Nieuwe autoriteit. Samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving
Nieuwe autoriteit biedt ouders, leraren, psychologen, beleidsmakers en anderen een kader om gezamenlijk de regie te pakken en vast te houden. Na een heldere uiteenzetting van het model, biedt Omer inzichtelijke voorbeelden en praktische tips om direct toe te …
Nieuwe autoriteit.be
 • Gedrag

Nieuwe autoriteit.be
Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs
Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs
Omer, H.
 • Gedrag

Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs
Haim Omer ontwikkelde nieuwe autoriteit (in Nederland ook verbindend gezag genoemd) als antwoord op deze onmacht. Leraren vormen samen met ouders een ondersteunend netwerk, waarin aanwezigheid, zelfcontrole, een goede relatie met leerlingen en verzet tegen on…
Omgaan met controverse en polarisatie in de klas
Omgaan met controverse en polarisatie in de klas
Van Alstein, M. (2018)
 • diversiteit waarderen en benutten
 • inclusieve leeromgevingen

Omgaan met controverse en polarisatie in de klas
Boek:    Conflicten en spanningen in de samenleving komen ook de school en de klas binnen. Leraren en directies worden voor fikse uitdagingen geplaatst. Hoe moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe geef je les over gevoelige thema's i…
Ondersteuningsmodel uitleg
Steunpunt voor inclusie
 • Beleid

Ondersteuningsmodel uitleg
Onderwijs tools
Arteveldehogeschool

Onderwijs tools
Een overzicht van beschikbare digitale onderwijstools.
Onderwijs Vlaanderen over zorgcontinuüm
onderwijs Vlaanderen
 • zorgcontinuüm

Onderwijs Vlaanderen over zorgcontinuüm
Beknopte, toegankelijke omschrijving van zorgcontinuüm zoals decretaal bepaald vanuit het Departement Onderwijs & Vorming.
Onderwijskansen voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Een verkenning. heden
Onderwijskansen voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Een verkenning. heden
Vlaamse Onderwijsraad

Onderwijskansen voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Een verkenning. heden
Boek
Onderwijskwaliteit voor iedereen Praktijkgids voor kwaliteitsontwikkeling op school.
Onderwijskwaliteit voor iedereen Praktijkgids voor kwaliteitsontwikkeling op school.
Jansegers,K. & Vanpeperstraete, L. (2012)
 • Beleid

Onderwijskwaliteit voor iedereen Praktijkgids voor kwaliteitsontwikkeling op school.
Boek: Deze praktijkgids stimuleert het uitvoeren van een veranderingsproces betreffende kwaliteit en inclusie op school. De gids wil scholen op weg helpen om binnen hun bestaande kwaliteitsontwikkeling nog meer rekening te gaan houden met het welbevinden, de …
Op weg naar een herstelgericht beleid op school
Op weg naar een herstelgericht beleid op school
Omer, H.
 • Gedrag

Op weg naar een herstelgericht beleid op school
Ouders en professionals die worden geconfronteerd met agressief en zelfdestructief gedrag van kinderen staan voor een dilemma. Het gedrag van deze kinderen wordt gekenmerkt door grenzenloosheid, oncontroleerbare uitbarstingen en een steeds grotere neiging om …
Ouderbetrokkenheid
CPS
 • Verbindend samenwerken

Ouderbetrokkenheid
Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als school en ouders goed samenwerken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Je wilt voorkomen dat je alleen contact hebt met ouders, als het niet goed gaat met een kind of als ze niet tevreden zijn over s…
Ouderbetrokkenheid: De gouden driehoek
Leraar24
 • verbindend samenwerken
 • ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid: De gouden driehoek
Video: Deze video laat zien hoe de samenwerking tussen ouders en leerkrachten soms lastig verloopt én hoe het beter kan. Het belang van het kind speelt daarin een belangrijke rol.
Ouderbetrokkenheid: een hype?
de Vries
 • Verbindend samenwerken
 • verbindend samenwerken

Ouderbetrokkenheid: een hype?
Er is momenteel veel aandacht voor ouderbetrokkenheid. Wat is ouderbetrokkenheid precies en hoe maak je de samenwerking tussen school en ouders effectief? De uitwerking van begrippen en standaarden geeft je een handvat om dit thema blijvend op de kaart te zet…
Ouders voor inclusie
Ouders voor inclusie

Ouders voor inclusie
Ouders voor Inclusie is een vereniging van, voor en door ouders van kinderen en jongeren met een beperking die kiezen voor inclusie. Wij verdedigen en bevorderen inclusie als een recht voor kinderen en jongeren met een handicap ongeacht de graad en aard van h…
Passend leren omgaan met uitdagend gedrag
Fontys

Passend leren omgaan met uitdagend gedrag
Website
PBS – goed gedrag kun je leren. Doelmatige strategieën voor in de school.
PBS – goed gedrag kun je leren. Doelmatige strategieën voor in de school.
Abimo
 • Gedrag

PBS – goed gedrag kun je leren. Doelmatige strategieën voor in de school.
Boek
Pedagogische tact
Pedagogische tact
Stevens, L. & Bors, G.

Pedagogische tact
Boek: 
Planmatig werken in de school
Planmatig werken in de school
Van Gils, M.
 • handelingsgericht werken

Planmatig werken in de school
Het boek staat stil bij pedagogisch gerichte plannen: schoolwerkplan, groepswerkplan, individueel handelingsplan. Het beklemtoont de samenhang tussen deze drie niveaus van planmatig werken en toont wegen om het planmatig werken in de praktijk te realiseren. H…
Platform mindset
 • Diversiteit waarderen en benutten

Platform mindset
Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het staat voor de manier waarop kinderen (van 0-99 jaar!) denken over hun intelligentie en kwaliteiten. Al enkele tientallen jaren geleden legde Carol Dweck de basis voor haar mindsettheorie. Zij onderscheidt d…
Polyfonie in de klas
Polyfonie in de klas
Mortier, K. & De Vroey, A. (2002)
 • inclusieve leeromgevingen

Polyfonie in de klas
Boek: Ouders van leerlingen met speciale onderwijsnoden kiezen steeds vaker voor een school in het gewone onderwijscircuit. De praktijk van inclusief onderwijs neemt toe. In 'Polyfonie in de klas' bieden vijf pijlers de bouwstenen voor inclusie waarmee schole…
Prodiagnostiek mee(r) met diagnostiek
Prodia
 • Zorgcontinuüm

Prodiagnostiek mee(r) met diagnostiek
Themagericht website rond diagnostiek, met als opzet  een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg.
Proeftuin gemotiveerd blijven
Arteveldehogeschool en VCLB Gent
 • zorgcontinuüm
 • redelijke aanpassingen

Proeftuin gemotiveerd blijven
basismateriaal met veel inspiratie over mogelijke maatregelen bij tal van stoornissen of moeilijkheden op school: allemaal vrij te downloaden van https://www.gemotiveerd.be voor moeilijk gedrag op https://www.gemotiveerd.be/docs/hoofdstuk2b.pdf zijn er ext…
Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie ten gunste v
 • Beleid
 • Redelijke aanpassingen
 • beleid
 • redelijke aanpassingen

Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie ten gunste v
De wettekst die Redelijke aanpassingen als recht vastlegt.
Quatre petit coin de rien du tout
Rullier
 • Inclusieve leeromgevingen
 • inclusieve leeromgevingen

Quatre petit coin de rien du tout
Video: Inclusie vraagt een andere visie. Het volgende filmpje geeft inzicht in wat er juist wordt bedoeld met het aanpassen van de omgeving.
Recht op inclusief onderwijs
Unia
 • Beleid
 • Redelijke aanpassingen
 • beleid
 • redelijke aanpassingen

Recht op inclusief onderwijs
In deze tweedelige podcastsesie gidst Unia je door het mensenrechtenkader in inclusie en leggen ze uit hoe je samen kan komen tot redelijke aanpassingen.
Redelijke aanpassingen die werken voor leerling én leraar?
Klasse
 • Redelijke aanpassingen
 • redelijke aanpassingen

Redelijke aanpassingen die werken voor leerling én leraar?
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben recht op redelijke aanpassingen. Hoe kom je tot maatregelen die werken voor leerling én leraar? Competentiebegeleider Kris Loobuyck en zijn collega’s ontwierpen daar een tool voor: de M-cirkel.
Redelijke aanpassingen in het lager onderwijs
Bettens, B. & Cornelis, J.
 • Redelijke aanpassingen
 • redelijke aanpassingen

Redelijke aanpassingen in het lager onderwijs
Een thesis over de implementatie van redelijke aanpassingen in het lager onderwijs
Redelijke aanpassingen: zo passen scholen M‑decreet toe
Klasse
 • redelijke aanpassingen

Redelijke aanpassingen: zo passen scholen M‑decreet toe
Klasse geeft enkele voorbeelden van scholen die redelijke aanpassingen maakten voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
Reeks differentiëren
Klasse

Reeks differentiëren
Differentiëren, absolute topper onder pedagogische studiedagen en werkgroepen. Maar hoe pak je dat echt aan in je leslokaal, vol diverse leerlingen en met het M-decreet? Deze reeks geeft je praktische tips, goeiepraktijkvoorbeelden en duiding door experts.
Regisseer je klas
Regisseer je klas
Verbeeck, G., Leroy, A., Struyf, E.

Regisseer je klas
Boek 
Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties
Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties
D'Oosterlinck, F.

Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties
Boek
Review inclusief onderwijs: factsheets.
Steunpunt Onderwijsonderzoek: Van Mieghem, A., Verschueren, K, Petry, K., & Struyf, E. (2018).
 • inclusieve leeromgevingen

Review inclusief onderwijs: factsheets.
Webpagina: Een literatuur overzicht over inclusief onderwijs.
Samen lesgeven co-teaching in de praktijk
Samen lesgeven co-teaching in de praktijk
Fluyt, D., Struyf, E., Bakker, C.
 • TEAM-teaching

Samen lesgeven co-teaching in de praktijk
Samen school maken
VCOV
 • Verbindend samenwerken
 • verbindend samenwerken

Samen school maken
PDF: Samen school maken; ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs. 
Samen schooluitval verkomen
Samen schooluitval verkomen
Cole, E., Sel, K.

Samen schooluitval verkomen
Boek: 
Samen-wijs, herstelgericht werken op school
Samen-wijs, herstelgericht werken op school
Vzw oranjehuis Ligand
 • Gedrag

Samen-wijs, herstelgericht werken op school
Leerlingen van vandaag zijn niet meer die van tien, twintig, dertig jaar geleden. De context waarin zij opgroeien is flitsend, digitaal, virtueel. Alles lijkt sneller te gaan. De houvasten van weleer zijn al lang niet meer. Ook ouders hebben het ‘druk, druk, …
Samenwerking met ouders
Samenwerking met ouders
Ouders van waarde
 • Verbindend samenwerken

Samenwerking met ouders
onderwijs maak je samen
Scholarschip of inclusive education
Loreman, T.
 • inclusieve leeromgevingen

Scholarschip of inclusive education
Podcast: Engelstalige podcast omtrent inclusive education met verwijzigen naar onderzoek,  theorieën en praktijken. 
Scholen slim organiseren
Scholen slim organiseren
Van Acker, T. & Demaertelaere, Y.
 • verbindend samenwerken
 • beleid

Scholen slim organiseren
Boek: Scholen slim organiseren pleit voor een nieuwe organisatiestructuur. De auteurs beschrijven dit veranderproces aan de hand van een stappenplan, zodat scholen hun onderwijs flexibel kunnen houden en klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst. Want on…
School zonder punten: het kan perfect!
Klasse
 • breed evalueren

School zonder punten: het kan perfect!
SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis
SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis
Van Overveld, K.
 • Gedrag

SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis
Boek
Six Co-teaching Strategies
CSU Chico

Six Co-teaching Strategies
6 video's over co-teaching
Sociaal emotioneel leren op school
Van Overveld, K.

Sociaal emotioneel leren op school
PDF
Start met cirkelen
Start met cirkelen
Heye, D.
 • Gedrag

Start met cirkelen
Start met cirkelen helpt je op weg van 1 september tot het einde van het schooljaar cirkels in alle formaten, geuren en kleuren. Blijheid, verdriet, angst, successen, spanningen,... alles kan zijn plaats krijgen in de cirkel. Met dit nieuwe boek helpen we je …
Starten met een professionele leergemeenschap
Starten met een professionele leergemeenschap
Bruns, M. & Bruggink, M.

Starten met een professionele leergemeenschap
Dit boek biedt docenten en schoolbestuurders een duidelijke houvast om aan de slag te gaan met professionele leergemeenschappen. De concrete aanpak geeft veel structuur, leidt tot zichtbare resultaten en maakt professionele leergemeenschappen daarmee tot een …
Steekkaarten BKD
VLOR - Couberghs, C. e.a
 • binnenklasdifferentiatie

Steekkaarten BKD
Deze praktijkgerichte literatuurstudie richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van die didactische werkvormen die zich focussen op het ontwikkelen van maximale leerkansen voor alle leerlingen. Er zijn twee manieren om met verschillen tussen de leerl…
Steunpunt Diversiteit en Leren
SDL

Steunpunt Diversiteit en Leren
Steunpunt Diversiteit en Leren is verbonden aan de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning met betrekking tot het thema ‘Omgaan met diversiteit’.
Steunpunt voor inclusie
Steunpunt voor inclusie

Steunpunt voor inclusie
Steunpunt voor Inclusie wil een medestander zijn van ouders en hen versterken, zodat zij zelf het inclusietraject in handen kunnen nemen. In de werking wordt het standpunt van de ouders steeds gerespecteerd en verdedigd. Ook wordt de ervaringsdeskundigheid va…
Studielicht
Artevelde Hogeschool
 • breed evalueren

Studielicht
Arteveldehogeschool ontwikkelde een website waarop je informatie kan vinden over verschillende evaluatiemethoden. Hou steeds het doel van breed evalueren in het achterhoofd, namelijk een breed zicht krijgen op het leerproces van de leerling om dit te onderste…
Teacher education for changing demographics of schooling
Teacher education for changing demographics of schooling
Lani Florian & Pantić, Nataša, 2017
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • Inclusieve leeromgevingen
 • diversiteit waarderen en benutten
 • inclusieve leeromgevingen

Teacher education for changing demographics of schooling
Boek: De veranderingen in de wereld hebben ook een impact op hoe we onderwijs geven en leraren opleiden. 
Teaching old logs new tricks: More absurdities and realities of education
Teaching old logs new tricks: More absurdities and realities of education
Giangreco, M. (2000)
 • inclusieve leeromgevingen

Teaching old logs new tricks: More absurdities and realities of education
Boek: Beelden zeggen soms meer dan woorden. De cartoons  kunnen gebruikt worden om de dialoog te openen rond inclusie, diversiteit en samenwerking. 
Teamteaching: samen onderweg Een leidraad voor de praktijk.
Meirsschaut, M. & Ruys, I.
 • TEAM-teaching

Teamteaching: samen onderweg Een leidraad voor de praktijk.
Tekenleraar Kari beoordeelt in rollen, niet in punten
Klasse
 • breed evalueren

Tekenleraar Kari beoordeelt in rollen, niet in punten
Thank a teacher
 • handelingsgericht werken

Thank a teacher
Thank a teacher. Teachers inspire greatness and change lives. Take the time to show your appreciation today. http://www.mudpiesandbutterflies.com/...
The World of Inclusion website
Unicef
 • inclusieve leeromgevingen

The World of Inclusion website
Website: The World of Inclusion website provides a large number of resources on inclusion
Themagerichte website HGW
TOPPUNT
 • Handelingsgericht werken
 • handelingsgericht werken

Themagerichte website HGW
Website: Themagerichte website van de Vlaamse netoverschrijdende stuurgroep HGW/HGD die de zeven uitgangspunten goed concretiseert en alle materialen bundelt van de jaarlijkse ontmoetingsdagen. Je vindt er dan ook powerpoints en andere bruikbare materialen.
Through the eyes of a child
 • diversiteit waarderen en benutten

Through the eyes of a child
Video: Dit filmpje toont hoe kinderen anders kijken naar verschil
Tien tips om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten
Lamers, P.

Tien tips om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten
Je hoort het overal in het onderwijs: leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. Het motiveert en draagt bij aan een positiever zelfbeeld. Een hoge mate van eigenaarschap bij leerlingen zou zelfs leiden tot hogere resultaten (Duckworth, 2009)!
Toolkit Comptenties Nederlands Breed evalueren
Onderwijs Vlaanderen
 • breed evalueren

Toolkit Comptenties Nederlands Breed evalueren
Toolkit gevalideerde toetsen Basisonderwijs
Onderwijs Vlaanderen
 • breed evalueren

Toolkit gevalideerde toetsen Basisonderwijs
Tools for Teaching: Discipline, Instruction, Motivation
Tools for Teaching: Discipline, Instruction, Motivation
Jones, F.

Tools for Teaching: Discipline, Instruction, Motivation
Engelstalig boek
Tools voor inclusie
Unia
 • Redelijke aanpassingen
 • Inclusieve leeromgevingen
 • inclusieve leeromgevingen
 • redelijke aanpassingen

Tools voor inclusie
Wil je werken aan inclusie in je school? Dan bestaan er talloze tools om je op weg te helpen. Hieronder vind je zowel een overzicht van de hulpmiddelen van Unia én een databank met tools van andere organisaties die rond inclusie werken.
Trauma- en cultuursensitief werken in de klas bij leerlingen met een vluchtverhaal én anderen
 • Gedrag

Trauma- en cultuursensitief werken in de klas bij leerlingen met een vluchtverhaal én anderen
Wat is trauma? Wat is cultuursensitiviteit? Waarom is het belangrijk? Welke rol speelt de school? Do’s en don’ts
Trots als een pauw

Trots als een pauw
UDL - Maryland learning links info
MSDE

UDL - Maryland learning links info
UDL - Student toolkit
Universell

UDL - Student toolkit
UDL - Whazzup
Stephanie Craig

UDL - Whazzup
UDL At A Glance
CAST

UDL At A Glance
UDL CAST
CAST
 • Universal design for learning (UDL)

UDL CAST
UDL Engelstalige website
UDL CAST 2
UDL center
 • Universal design for learning (UDL)

UDL CAST 2
Engelstalige website
UDL praktijkvoorbeelden
Arteveldehogeschool

UDL praktijkvoorbeelden
Website met praktijkvoorbeelden UDL
UDL presentatie
Vandenbussche E.
 • Universal design for learning (UDL)

UDL presentatie
Powerpoint UDL
UDL: Universal Design for Learning in de praktijk - lessen ontwerpen voor iedereen
UDL: Universal Design for Learning in de praktijk - lessen ontwerpen voor iedereen
Louis Lord Nelson
 • Universal design for learning (UDL)

UDL: Universal Design for Learning in de praktijk - lessen ontwerpen voor iedereen
UDL is een letterwoord dat staat voor Universal Design for Learning. Oorspronkelijk komt het begrip uit de architectuur en het betekent dat gebouwen zo worden ontworpen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Zo kun je dat ook met je lessen doen. Zoals een…
UDL: Wat als elke kind anders leert?
Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M.
 • Universal design for learning (UDL)

UDL: Wat als elke kind anders leert?
Powerpoint omtrent UDL
UDLL -Universal Design for Learning Richtlijnen in een Europese context

UDLL -Universal Design for Learning Richtlijnen in een Europese context
Universal design for learning: Theory and practice, Wakefield MA: CAST.
Meyer, A., Rose, D.H., & Gordon, D. (2014)
 • Universal design for learning (UDL)

Universal design for learning: Theory and practice, Wakefield MA: CAST.
Universeel ontwerp en UDL in het hoger onderwijs
SIHO
 • Universal design for learning (UDL)

Universeel ontwerp en UDL in het hoger onderwijs
Universeel Ontwerp Hoger Onderwijs
Universeel ontwerp in de klas en op school
Arteveldehogeschool
 • Universal design for learning (UDL)

Universeel ontwerp in de klas en op school
webpagina waar je ook de leidraad vindt
Universeel ontwerp in de klas en op school: een ruimer kader.
Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M.
 • Universal design for learning (UDL)

Universeel ontwerp in de klas en op school: een ruimer kader.
Universeel ontwerp in de klas en op school: op-stap naar redelijke aanpassingen.
Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M.
 • udl
 • redelijke aanpassingen

Universeel ontwerp in de klas en op school: op-stap naar redelijke aanpassingen.
Vademecum Zorg
VSKO

Vademecum Zorg
Meer uitgebreide brondocumenten van de verschillende onderwijskoepels waarin het zorgcontinuüm wordt geconcretiseerd met voorbeelden uit de onderwijspraktijk. (vademecum zorg BaO, KathOndVla, p. 17-21, 25-82)
Vademecum zorg basisonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen
DOKO vzw

Vademecum zorg basisonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen
vijfde versie HGW p21
Van eiland naar wij-land. Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen.
De Mets, J. ( 2013 ).
 • Verbindend samenwerken
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten
 • verbindend samenwerken

Van eiland naar wij-land. Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen.
PDF: Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen
Verbeter je evaluatiebeleid
Klasse
 • breed evalueren

Verbeter je evaluatiebeleid
Verbindend communiceren: 6 ezelsbruggetjes
Klasse
 • Verbindend samenwerken
 • verbindend samenwerken

Verbindend communiceren: 6 ezelsbruggetjes
“Verbindend communiceren verbetert je gesprekken met leerlingen en ouders”, zegt docent en adviseur Puck Lamers. “Maar op een drukke schooldag schiet het er vaak bij in.” Gebruik daarom deze 6 ezelsbruggetjes als geheugensteuntje.
Verbindende communicatie: Gevoelens- en behoeftenkaarten
Verbindende communicatie: Gevoelens- en behoeftenkaarten
Human matters
 • verbindend samenwerken
 • gedrag

Verbindende communicatie: Gevoelens- en behoeftenkaarten
Doos/spel/instrument: In herstelgesprekken met leerlingen kan je werken vanuit verbindende communicatie (boeken van Erwin Tielemans) + de doos ‘Gevoels- en behoeftenkaarten’: materiaal om leerlingen, leerkrachten en ouders vanuit hun gevoelens te laten spreke…
Vertaal bibliotheek
IN-Gent

Vertaal bibliotheek
De vertaalbib is het online platform van IN-Gent in het leven geroepen om jou als dienst- of hulpverlener te helpen bij het communiceren met anderstalige cliënten. Op deze website vind je vertalingen van allerlei documenten die relevant kunnen zijn voor jouw…
Verzameld materiaal Inspiratiedag 'exclusief inclusief' 2015
Leren in Antwerpen
 • inclusieve leeromgevingen

Verzameld materiaal Inspiratiedag 'exclusief inclusief' 2015
Op deze website vind je de lezingen, workshops en ander materiaal dat gebruikt werd op de inspiratiedag "Exclusief Inclusief" van 15 maart 2015.
Verzameld materiaal Inspiratiedag 'exclusief inclusief' 2019
Leren in Antwerpen
 • inclusieve leeromgevingen

Verzameld materiaal Inspiratiedag 'exclusief inclusief' 2019
Op deze website  vind je de lezingen, workshops en ander materiaal dat gebruikt werd op de inspiratiedag "Exclusief Inclusief" van 22 maart 2019.
Vijf kernboodschappen voor inclusief onderwijs. Van theorie naar praktijk
European Agency for special needs and inclusive edcuation
 • inclusieve leeromgevingen

Vijf kernboodschappen voor inclusief onderwijs. Van theorie naar praktijk
PDF: Document geeft informatie rond onderwijssysteem, ondersteuning, opleiding leerkrachten 
Visie op schoolbeleid inzake leerbegeleiding in het basisonderwijs.
Pedagogische begeleidingsdienst GO!

Visie op schoolbeleid inzake leerbegeleiding in het basisonderwijs.
Vitamines voor groei Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie
Vitamines voor groei Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie
Vansteenkiste, M. & Soenens, B.
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten

Vitamines voor groei Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie
In dit boek betogen de auteurs, op basis van de Zelf-Determinatie Theorie, dat de psychologische behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid de cruciale vitamines zijn voor groei. Door in deze vitamines te voorzien voeden ouders, leerkrachten en hul…
VN-Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap
GRIP vzw
 • Beleid
 • Redelijke aanpassingen
 • beleid
 • redelijke aanpassingen

VN-Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap
Vol Potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit.
Vol Potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit.
Vantieghem,W. & Van de Putte, I.
 • Beleid
 • TEAM-teaching
 • Verbindend samenwerken
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • Inclusieve leeromgevingen
 • diversiteit waarderen en benutten
 • verbindend samenwerken
 • beleid
 • inclusieve leeromgevingen

Vol Potentieel. Krachtig lesgeven in diversiteit.
Boek: Dit is het boek dat het samenhangt met het Potential project. Er worden veelgestelde vragen over inclusief onderwijs en verbindend samenwerken beantwoord. 
Voor leraren die willen groeien in hun vak
Leraar24
 • handelingsgericht werken

Voor leraren die willen groeien in hun vak
Leraar24 is een platform voor de professionele ontwikkeling van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het biedt informatie over diverse thema’s die leraren in staat stelt hun vak op een goe…
Vooraan in de klas
OmDenken
 • diversiteit waarderen en benutten

Vooraan in de klas
Voorbij de vraagtekens?! Perspectief van leraren binnen inclusief onderwijs.
Voorbij de vraagtekens?! Perspectief van leraren binnen inclusief onderwijs.
De Schauwer, E., Vandekinderen, C., & Van de Putte, I. (2010).
 • Inclusieve leeromgevingen
 • inclusieve leeromgevingen

Voorbij de vraagtekens?! Perspectief van leraren binnen inclusief onderwijs.
Boek: Internationaal is er al veel onderzoek uitgevoerd over "leraren en inclusief onderwijs" met al jarenlang dezelfde trends als uitkomst. Leraren voelen zich onzeker, onvoldoende opgeleid, onwennig bij de noodzakelijke nauwe samenwerking met ouders en zijn…
Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school
 • Gedrag

Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school
Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag waartegen leerkrachten en ouders zich niet uitdrukkelijk verzetten, is een gemiste kans om een veilig schoolklimaat te creëren. Dit is de inzet van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NAGV).
Waar zit het beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen?
Waar zit het beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen?
Vanhoof J., & Van Petegem P. (2011).
 • Beleid

Waar zit het beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen?
Waarderend veranderen
Tjepkema, S., Verheijen L. & Kabalt, J. (2016)
 • Beleid
 • Verbindend samenwerken
 • verbindend samenwerken
 • beleid

Waarderend veranderen
Appreciative Inquiry is een onderzoekende, op samenwerking en energie gerichte manier van werken aan verandering die de laatste jaren in Nederland en Vlaanderen steeds meer vaste grond onder de voeten krijgt. Deze benadering stelt je in staat met de betrokken…
Waarom handelingsgericht werken?
DUURZAAM ONDERWIJS
 • handelingsgericht werken

Waarom handelingsgericht werken?
Warm welkom en wederkerig. Naar een goede ouder-school samenwerking.
VBJK
 • Verbindend samenwerken
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten
 • verbindend samenwerken

Warm welkom en wederkerig. Naar een goede ouder-school samenwerking.
PDF: Warm, welkom en wederkerig' is hét inspiratieboek voor kleuterscholen om te werken aan een goede, wederkerige ouder-schoolsamenwerking.
Wat echt werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs.
Wat echt werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs.
Mitchell, D. (2015)
 • Inclusieve leeromgevingen
 • inclusieve leeromgevingen

Wat echt werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs.
Boek: 'Wat écht werkt' biedt 27 onderwijsstrategieën die direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Van deze strategieën is bewezen dat ze bijdragen aan beter onderwijzen en beter leren door álle leerlingen zowel op academisch als sociaal gebied. Van elk …
Wat schrijf jij op het rapport?
Klasse
 • breed evalueren

Wat schrijf jij op het rapport?
Werken aan een open taal beleid
Steunpunt diversiteit en leren
 • Diversiteit waarderen en benutten

Werken aan een open taal beleid
Website met tips omtrent meertaligheid en taalbeleid
Werken volgens plan. Handelingsgericht werken, 'planmatig werken op school'
Artevelde Hogeschool (2015)
 • handelingsgericht werken

Werken volgens plan. Handelingsgericht werken, 'planmatig werken op school'
powerpoint, niet online
Werkvormen voor een interactieve klaspraktijk
Bamps, R., Loman, J. & Versteden, P.
 • Binnenklasdifferentiatie
 • binnenklasdifferentiatie

Werkvormen voor een interactieve klaspraktijk
Met deze fiches, die de meest gekende interactieve werkvormen beschrijven,willen we leerkrachten basisonderwijs ondersteunen bij het inrichten van een interactieve klaspraktijk. De beschreven werkvormen blijven echter een hulpmiddel; ze vereisen steedseen int…
What is differentiated instruction?
Tomlinson, Carol Ann
 • binnenklasdifferentiatie

What is differentiated instruction?
Engelstalige video: Een inleidende video op differentiatie
What teachers make
Taylor Mali
 • de leerkracht doet ertoe
 • handelingsgericht werken

What teachers make
Taylor Mali (1965-) is a an American slam poet who has been part of four winning teams at the National Poetry Slam competition. What Teachers Make is Mali’s most well-known poem and was born out of an actual dinner conversation he had. You can view Mali perfo…
Wijzer in onderwijsbehoeften
Wijzer in onderwijsbehoeften
Huitema, S. & Gabriël, N.
 • verbindend samenwerken
 • gedrag

Wijzer in onderwijsbehoeften
Instrument
Zelfevaluatie
diversiteit en leren
 • Breed evalueren

Zelfevaluatie
Interview met een leerkracht 'Omgangskunde' 2de / 3de graad Secundair Onderwijs. Ze geeft les in een ASO/BSO/TSO school in het Brusselse met een divers leerlingenpubliek. De school is al enkele jaren bezig met het invoeren van een evaluatiebeleid dat gericht …
Zet je EF-bril op. Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters.
Zet je EF-bril op. Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters.
Feryn, S.

Zet je EF-bril op. Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters.
Boek
Zo differentieer je in het secundair
Klasse
 • binnenklasdifferentiatie

Zo differentieer je in het secundair
aanvullen
Zo differentieer je in lager onderwijs
Klasse
 • binnenklasdifferentiatie

Zo differentieer je in lager onderwijs
Zoek het probleem achter het etiket
Klasse
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten

Zoek het probleem achter het etiket
artikel met Stijn Vanheule met video over labelen van kinderen